English Tiếng Việt Chủ nhật, Ngày 31 tháng 5 năm 2020
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC bán biến tần Schneider, sửa chữa biến tần Schneider.

Để biết thông tin về giá và sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại:A.Thạch 0946 753033 / Mr.Phái 0913578498

Hoặc liên hệ qua email:

plchanoi@gmail.com

hanoiplc@gmail.com

plcvietnam09@yahoo.com

 

 

Danh mục biến tần Schneider

No Reference Description
1 ATV11HU05M2A INVERTER ALTIVAR 11, 1P 220, 0.18KW
2 ATV11HU09M2A INVERTER ALTIVAR 11, 1P 220, 0.37KW
3 ATV11HU18M2A INVERTER ALTIVAR 11, 1P 220, 0.75KW
4 ATV11HU29M2A INVERTER ALTIVAR 11, 1P 220, 1.5KW
5 ATV11HU41M2A INVERTER ALTIVAR 11, 1P 220, 2.2KW
6 ATV11HU05M3A INVERTER ALTIVAR 11, 3P 220, 0.18KW
7 ATV11HU09M3A INVERTER ALTIVAR 11, 3P 0.37KW
8 ATV11HU18M3A INVERTER ALTIVAR 11, 3P 220, 0.75KW
9 ATV11HU29M3A INVERTER ALTIVAR 11, 3P 1.5KW
10 ATV11HU41M3A INVERTER ALTIVAR 11, 3P 2.2KW
11 VW3A11301 PC CONVERTER FOR ATV11
12 VW3A11401 EMC FILTER FOR ATV11
13 VW3A11402 EMC FILTER FOR ATV12
14 VW3A11701 BRAKING MODULE FOR ATV11
15 VW3A11851 MOUNTING PLATE FOR ATV11
16 VW3A11852 MOUNTING PLATE FOR ATV12
17 VW3A11811 ADAPTER PLATE FOR REPLACING ATV08
18 VW3A11831 EARTHING PLATE FOR ATV11
19 VW3A11821 VENTILATION FOR ATV11
20 ATS01N103FT SOFT STARTER 3A, 110-480V
21 ATS01N106FT SOFT STARTER 6A, 110-480V
22 ATS01N109FT SOFT STARTER 9A, 110-480V
23 ATS01N112FT SOFT-STARTER 12A, 110-480V
24 ATS01N206QN SOFT-START STOP 6A, 380-415V
25 ATS01N209QN SOFT-START STOP 9A, 380-415V
26 ATS01N212QN SOFT-START STOP 12A, 380-415V
27 ATS01N222QN SOFT-START STOP 22A, 380-415V
28 ATS01N232QN SOFT-START STOP 32A, 380-415V
29 ATS01N244Q SOFT-START STOP 44A, 380-415V
30 ATS01N272Q SOFT-START STOP 72A, 380-415V
31 ATS01N285Q SOFT-START STOP 85A, 380-415V
32 ATS01N206LU SOFT-START STOP 6A, 380-415V
33 ATS01N209LU SOFT-START STOP 9A, 380-415V
34 ATS01N212LU SOFT-START STOP 12A, 380-415V
35 ATS01N222LU SOFT-START STOP 22A, 380-415V
36 ATS01N232LU SOFT-START STOP 32A, 380-415V
37 ATS01N206RT SOFT-START STOP 6A, 380-415V
38 ATS01N209RT SOFT-START STOP 9A, 380-415V
39 ATS01N212RT SOFT-START STOP 12A, 380-415V
40 ATS01N222RT SOFT-START STOP 22A, 380-415V
41 ATS01N232RT SOFT-START STOP 32A, 380-415V
42 ATS01N230LY SOFT-START STOP 32A, 380-415V
43 ATS01N244LY SOFT-START STOP 44A, 380-415V
44 ATS01N272LY SOFT-START STOP 72A, 380-415V
45 ATS01N285LY SOFT-START STOP 85A, 380-415V
46 ATV21H075M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 0.75KW
47 ATV21HU15M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 1.5KW
48 ATV21HU22M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 2.2KW
49 ATV21HU30M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 3KW
50 ATV21HU40M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 4KW
51 ATV21HU55M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 5.5KW
52 ATV21HU75M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 7.5KW
53 ATV21HD11M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 11KW
54 ATV21HD15M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 15KW
55 ATV21HD18M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 18.5KW
56 ATV21HD22M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 22KW
57 ATV21HD30M3X INVERTER ALTIVAR 21, 3P 220VAC, 30KW
58 ATV21H075N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 0.75KW
59 ATV21HU15N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 1.5KW
60 ATV21HU22N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 2.2KW
61 ATV21HU30N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 3KW
62 ATV21HU40N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 4KW
63 ATV21HU55N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 5.5KW
64 ATV21HU75N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 7.5KW
65 ATV21HD11N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 11KW
66 ATV21HD15N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 15KW
67 ATV21HD18N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 18.5KW
68 ATV21HD22N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 22KW
69 ATV21HD30N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 30KW
70 ATV21HD37N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 37KW
71 ATV21HD45N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 45KW
72 ATV21HD55N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 55KW
73 ATV21HD75N4 INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 75KW
74 VW3A21101 ATV21 REMOTE DISPLAY TERMINAL
75 VW3A21312 ATV21 LONWORKS CARD
76 VW3A21313 ATV21 METASYS N2 CARD
77 VW3A21314 ATV21 APOGEE FLN CARD
78 VW3A21315 ATV21 BACnet CARD
79 VW3A31404 ATV21 ADDITIONAL EMC INPUT FILTER
80 VW3A31406 ATV21 ADDITIONAL EMC INPUT FILTER
81 VW3A31407 ATV21 ADDITIONAL EMC INPUT FILTER
82 VW3A31408 ATV21 ADDITIONAL EMC INPUT FILTER
83 VW3A4406 ATV21 ADDITIONAL EMC INPUT FILTER
84 VW3A31409 ATV21 ADDITIONAL EMC INPUT FILTER
85 ATV21W075N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 0.75KW
86 ATV21WU15N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 1.5KW
87 ATV21WU22N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 2.2KW
88 ATV21WU30N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 3KW
89 ATV21WU40N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 4KW
90 ATV21WU55N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 5.5KW
91 ATV21WU75N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 7.5KW
92 ATV21WD11N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 11KW
93 ATV21WD15N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 15KW
94 ATV21WD18N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 18.5KW
95 ATV21WD22N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 22KW
96 ATV21WD30N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 30KW
97 ATV21WD37N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 37KW
98 ATV21WD45N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 45KW
99 ATV21WD55N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 55KW
100 ATV21WD75N4 IP54, CLASS A INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 75KW
101 ATV21W075N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 0.75KW
102 ATV21WU15N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 1.5KW
103 ATV21WU22N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 2.2KW
104 ATV21WU30N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 3KW
105 ATV21WU40N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 4KW
106 ATV21WU55N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 5.5KW
107 ATV21WU75N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 7.5KW
108 ATV21WD11N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 11KW
109 ATV21WD15N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 15KW
110 ATV21WD18N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 18.5KW
111 ATV21WD22N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 22KW
112 ATV21WD30N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 30KW
113 ATV21WD37N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 37KW
114 ATV21WD45N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 45KW
115 ATV21WD55N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 55KW
116 ATV21WD75N4C IP54, CLASS B INVERTER ALTIVAR 21, 3P 380VAC, 75KW
117 ATV31H018M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 0.18KW
118 ATV31H037M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 0.37KW
119 ATV31H055M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 0.55KW
120 ATV31H075M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 0.75KW
121 ATV31HU11M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 1.1KW
122 ATV31HU15M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 1.5KW
123 ATV31HU22M2A INVERTER ALTIVAR 31, 1P 220, 2.2KW
124 ATV31H018M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 0.18KW
125 ATV31H037M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 0.37KW
126 ATV31H055M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 0.55KW
127 ATV31H075M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 0.75KW
128 ATV31HU11M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 1.1KW
129 ATV31HU15M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 1.5KW
130 ATV31HU22M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 2.2KW
131 ATV31HU30M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 3KW
132 ATV31HU40M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 4KW
133 ATV31HU55M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 5.5KW
134 ATV31HU75M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 7.5KW
135 ATV31HD11M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 11KW
136 ATV31HD15M3XA INVERTER ALTIVAR 31, 3P 220, 15KW
137 ATV31H037N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 0.37KW
138 ATV31H055N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 0.55KW
139 ATV31H075N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 0.75KW
140 ATV31HU11N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 1.1KW
141 ATV31HU15N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 1.5KW
142 ATV31HU22N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 2.2KW
143 ATV31HU30N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 3KW
144 ATV31HU40N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 4KW
145 ATV31HU55N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 5.5KW
146 ATV31HU75N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 7.5KW
147 ATV31HD11N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 11KW
148 ATV31HD15N4A INVERTER ALTIVAR 31, 3P 380, 15KW
149 VW3A31101 ATV31 REMOTE DISPLAY TERMINAL
150 174CEV30020 ETHERNET/MODBUS BRIDGE
151 LUFP1 FIPIO/MODBUS GATEWAY
152 LUFP9 DEVICENET/MODBUS GATEWAY
153 LA9P307 PROFIBUS DP/MODBUS GATEWAY_STANDARD
154 LUFP7 PROFIBUS DP/MODBUS GATEWAY_ABC
155 VW3A66501 LINE CHOKES
156 VW3A66502 LINE CHOKES
157 VW3A66503 LINE CHOKES
158 VW3A66504 LINE CHOKES
159 VW3A66505 LINE CHOKES
160 ATV31C075M2 Speed drive, Enclosed IP55, 1p 220, 0.75KW
161 ATV31CU15M2 Speed drive, Enclosed IP55, 1p 220, 1.5KW
162 ATV31CU22M2 Speed drive, Enclosed IP55, 1p 220, 2.2KW
163 ATV31H018M2 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 1p 220, 0.18KW
164 ATV31H037M2 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 1p 220, 0.37KW
165 ATV31H055M2 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 1p 220, 0.55KW
166 ATV31H075M2 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 1p 220, 0.75KW
167 ATV31HU11M2 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 1p 220, 1.1KW
168 ATV31HU15M2 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 1p 220, 1.5KW
169 ATV31C055N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 0.55KW
170 ATV31C075N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 0.75KW
171 ATV31CU11N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 1.1KW
172 ATV31CU15N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 1.5KW
173 ATV31CU22N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 2.2KW
174 ATV31CU30N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 3KW
175 ATV31CU40N4 Speed drive, Enclosed IP55, 3p 380, 4KW
176 ATV31H018M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 0.18KW
177 ATV31H037M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 0.37KW
178 ATV31H055M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 0.55KW
179 ATV31H075M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 0.75KW
180 ATV31HU11M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 1.1KW
181 ATV31HU15M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 1.5KW
182 ATV31HU22M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 2.2KW
183 ATV31HU30M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 3KW
184 ATV31HU40M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 4KW
185 ATV31HU55M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 5.5KW
186 ATV31HU75M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 7.5KW
187 ATV31HD11M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 11KW
188 ATV31HD15M3X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 220, 15KW
189 ATV31H037N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 0.37KW
190 ATV31H055N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 0.55KW
191 ATV31H075N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 0.75KW
192 ATV31HU11N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 1.1KW
193 ATV31HU15N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 1.5KW
194 ATV31HU22N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 2.2KW
195 ATV31HU30N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 3KW
196 ATV31HU40N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 4KW
197 ATV31HU55N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 5.5KW
198 ATV31HU75N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 7.5KW
199 ATV31HD11N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 11KW
200 ATV31HD15N4 Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 380, 15KW
201 ATV31H075S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 0.75KW
202 ATV31HU15S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 1.5KW
203 ATV31HU22S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 2.2KW
204 ATV31HU40S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 4KW
205 ATV31HU55S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 5.5KW
206 ATV31HU75S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 7.5KW
207 ATV31HD11S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 11KW
208 ATV31HD15S6X Speed drive, heat sink, without potentionmeter, 3p 575V, 15KW
209 ATV61H075M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 0.75KW
210 ATV61HU15M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 1.5KW
211 ATV61HU22M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 2.2KW
212 ATV61HU30M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 3KW
213 ATV61HU40M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 4KW
214 ATV61HU55M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 5.5KW
215 ATV61HU75M3 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 7.5KW
216 ATV61HD11M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 11KW
217 ATV61HD15M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 15KW
218 ATV61HD18M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 18.5KW
219 ATV61HD22M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 22KW
220 ATV61HD30M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 30KW
221 ATV61HD37M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 37KW
222 ATV61HD45M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 45KW
223 ATV61HD55M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 55KW
224 ATV61HD75M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 75KW
225 ATV61HD90M3X INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 90KW
226 ATV61H075N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 0.75KW
227 ATV61HU15N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 1.5KW
228 ATV61HU22N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 2.2KW
229 ATV61HU30N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 3KW
230 ATV61HU40N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 4KW
231 ATV61HU55N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 5.5KW
232 ATV61HU75N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 7.5KW
233 ATV61HD11N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 11KW
234 ATV61HD15N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 15KW
235 ATV61HD18N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 18.5KW
236 ATV61HD22N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 22KW
237 ATV61HD30N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 30KW
238 ATV61HD37N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 37KW
239 ATV61HD45N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 45KW
240 ATV61HD55N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 55KW
241 ATV61HD75N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 75KW
242 ATV61HD90N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 90KW
243 ATV61HC11N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 110KW
244 ATV61HC13N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 132KW
245 ATV61HC16N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 160KW
246 ATV61HC22N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 220KW
247 ATV61HC25N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 250KW
248 ATV61HC31N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 280KW
249 ATV61HC40N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 355KW
250 ATV61HC50N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 500KW
251 ATV61HC63N4 INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 560KW
252 VW3A1101 GRAPHIC TERMINAL
253 VW3A1102 GRAPHIC TERMINAL IP54 REMOTE MOUNTING KI
254 VW3A1103 ACCESSORY FOR IP65 REMOTE MOUNTING KIT
255 VW3A1104R10 1M CABLE FOR REMOTE GRAPHIC TERMINAL
256 VW3A1104R30 3M CABLE FOR REMOTE GRAPHIC TERMINAL
257 VW3A1104R50 5M CABLE FOR REMOTE GRAPHIC TERMINAL
258 VW3A1104R100 10M CABLE FOR REMOTE GRAPHIC TERMINAL
259 VW3A3201 LOGIC I 0 EXTENSION CARD
260 VW3A3202 EXTENDED I O CARD
261 VW3A3502 ATV61 MULTIPUMP CARD COMPATIBLE ATV38
262 VW3A3503 COMPACTIBILITY FOR ALTIVAR 38 WITH ALTIVAR 61
263 VW3A3501 CONTROLLER INSIDE VIRGIN PROGRAMMABLE
264 TSXCANKCDF180T CANOPEN SUBD FEMALE CONNECTOR 180
265 VW3A3303 UNITELWAY MODBUS CARD
266 VW3A3311 FIPIO CARD
267 VW3A3302 MODBUS PLUS CARD
268 VW3A3307 PROFIBUS DP CARD
269 VW3A3309 DEVICENET CARD
270 VW3A3304 INTERBUS CARD
271 VW3A3312 LONWORK CARD
272 VW3A3313 METASYS N2 CARD
273 VW3A3314 APOGEE FLN CARD
274 VW3A3315 BACnet CARD
275 ATV61H075M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 0.75KW
276 ATV61HU15M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 1.5KW
277 ATV61HU22M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 2.2KW
278 ATV61HU30M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 3KW
279 ATV61HU40M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 4KW
280 ATV61HU55M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 5.5KW
281 ATV61HU75M3Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 7.5KW
282 ATV61HD11M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 11KW
283 ATV61HD15M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 15KW
284 ATV61HD18M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 18.5KW
285 ATV61HD22M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 22KW
286 ATV61HD30M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 30KW
287 ATV61HD37M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 37KW
288 ATV61HD45M3XZ INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 45KW
289 ATV61H075N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 0.75KW
290 ATV61HU15N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 1.5KW
291 ATV61HU22N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 2.2KW
292 ATV61HU30N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 3KW
293 ATV61HU40N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 4KW
294 ATV61HU55N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 5.5KW
295 ATV61HU75N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 7.5KW
296 ATV61HD11N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 11KW
297 ATV61HD15N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 15KW
298 ATV61HD18N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 18.5KW
299 ATV61HD22N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 22KW
300 ATV61HD30N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 30KW
301 ATV61HD37N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 37KW
302 ATV61HD45N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 45KW
303 ATV61HD55N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 55KW
304 ATV61HD75N4Z INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 75KW
305 ATV61HD55M3XD INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 55KW
306 ATV61HD75M3XD INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 75KW
307 ATV61HD90M3XD INVERTER ALTIVAR 61, 3P 220VAC, 90KW
308 ATV61HD90N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 90KW
309 ATV61HC11N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 110KW
310 ATV61HC13N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 132KW
311 ATV61HC16N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 160KW
312 ATV61HC22N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 220KW
313 ATV61HC25N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 250KW
314 ATV61HC31N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 315KW
315 ATV61HC40N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 400KW
316 ATV61HC50N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 500KW
317 ATV61HC63N4D INVERTER ALTIVAR 61, 3P 380VAC, 630KW
318 ATV61H075M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 0.75KW
319 ATV61HU15M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 1.5KW
320 ATV61HU22M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 2.2KW
321 ATV61HU30M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 3KW
322 ATV61HU40M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 4KW
323 ATV61HU55M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 5.5KW
324 ATV61HU75M3S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 230VAC, 7.5KW
325 ATV61H075N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 0.75KW
326 ATV61HU15N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 1.5KW
327 ATV61HU22N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 2.2KW
328 ATV61HU30N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 3KW
329 ATV61HU40N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 4KW
330 ATV61HU55N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 5.5KW
331 ATV61HU75N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 7.5KW
332 ATV61HD11N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 11KW
333 ATV61HD15N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 15KW
334 ATV61HD18N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 18KW
335 ATV61HD22N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 22KW
336 ATV61HD30N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 30KW
337 ATV61HD37N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 37KW
338 ATV61HD45N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 45KW
339 ATV61HD55N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 55KW
340 ATV61HD75N4S337 SPECIAL COATING INVERTER ATV61, 3P 380VAC, 75KW
341 ATV61W075N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
342 ATV61WU15N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
343 ATV61WU22N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
344 ATV61WU30N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
345 ATV61WU40N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
346 ATV61WU55N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
347 ATV61WU75N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
348 ATV61WD11N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
349 ATV61WD15N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
350 ATV61WD18N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
351 ATV61WD22N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
352 ATV61WD30N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
353 ATV61WD37N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
354 ATV61WD45N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
355 ATV61WD55N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
356 ATV61WD75N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
357 ATV61WD90N4 ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class A
358 ATV61W075N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
359 ATV61WU15N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
360 ATV61WU22N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
361 ATV61WU30N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
362 ATV61WU40N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
363 ATV61WU55N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
364 ATV61WU75N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
365 ATV61WD11N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
366 ATV61WD15N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
367 ATV61WD18N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
368 ATV61WD22N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
369 ATV61WD30N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
370 ATV61WD37N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
371 ATV61WD45N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
372 ATV61WD55N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
373 ATV61WD75N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
374 ATV61WD90N4C ATV61 IP54 INVERTER 380VAC, Class B
375 ATV71H037M3 INVERTER ALTIVAR 71, 0.35KW, 230VAC
376 ATV71H075M3 INVERTER ALTIVAR 71, 0.75KW, 230VAC
377 ATV71HU15M3 INVERTER ALTIVAR 71, 1.5KW, 230VAC
378 ATV71HU22M3 INVERTER ALTIVAR 71, 2.2KW, 230VAC
379 ATV71HU30M3 INVERTER ALTIVAR 71, 3KW, 230VAC
380 ATV71HU40M3 INVERTER ALTIVAR 71, 4KW, 230VAC
381 ATV71HU55M3 INVERTER ALTIVAR 71, 5.5KW, 230VAC
382 ATV71HU75M3 INVERTER ALTIVAR 71, 7.5KW, 230VAC
383 ATV71HD11M3X INVERTER ALTIVAR 71, 11KW, 230VAC
384 ATV71HD15M3X INVERTER ALTIVAR 71, 15KW, 230VAC
385 ATV71HD18M3X INVERTER ALTIVAR 71, 18KW, 230VAC
386 ATV71HD22M3X INVERTER ALTIVAR 71, 22KW, 230VAC
387 ATV71HD30M3X INVERTER ALTIVAR 71, 30KW, 230VAC
388 ATV71HD37M3X INVERTER ALTIVAR 71, 37KW, 230VAC
389 ATV71HD45M3X INVERTER ALTIVAR 71, 45KW, 230VAC
390 ATV71HD55M3X INVERTER ALTIVAR 71, 55KW, 230VAC
391 ATV71HD75M3X INVERTER ALTIVAR 71, 75KW, 230VAC
392 ATV71H075N4 INVERTER ALTIVAR 71, 0.75KW, 380VAC
393 ATV71HU15N4 INVERTER ALTIVAR 71, 1.5KW, 380VAC
394 ATV71HU22N4 INVERTER ALTIVAR 71, 2.2KW, 380VAC
395 ATV71HU30N4 INVERTER ALTIVAR 71, 3KW, 380VAC
396 ATV71HU40N4 INVERTER ALTIVAR 71, 4KW, 380VAC
397 ATV71HU55N4 INVERTER ALTIVAR 71, 5.5KW, 380VAC
398 ATV71HU75N4 INVERTER ALTIVAR 71, 7.5KW, 380VAC
399 ATV71HD11N4 INVERTER ALTIVAR 71, 11KW, 380VAC
400 ATV71HD15N4 INVERTER ALTIVAR 71, 15KW, 380VAC
401 ATV71HD18N4 INVERTER ALTIVAR 71, 18KW, 380VAC
402 ATV71HD22N4 INVERTER ALTIVAR 71, 22KW, 380VAC
403 ATV71HD30N4 INVERTER ALTIVAR 71, 30KW, 380VAC
404 ATV71HD37N4 INVERTER ALTIVAR 71, 37KW, 380VAC
405 ATV71HD45N4 INVERTER ALTIVAR 71, 45KW, 380VAC
406 ATV71HD55N4 INVERTER ALTIVAR 71, 55KW, 380VAC
407 ATV71HD75N4 INVERTER ALTIVAR 71, 75KW, 380VAC
408 ATV71HD90N4 INVERTER ALTIVAR 71, 90KW, 380VAC
409 ATV71HC11N4 INVERTER ALTIVAR 71, 110KW, 380VAC
410 ATV71HC13N4 INVERTER ALTIVAR 71, 130KW, 380VAC
411 ATV71HC16N4 INVERTER ALTIVAR 71, 160KW, 380VAC
412 ATV71HC20N4 INVERTER ALTIVAR 71, 200KW, 380VAC
413 ATV71HC25N4 INVERTER ALTIVAR 71, 250KW, 380VAC
414 ATV71HC28N4 INVERTER ALTIVAR 71, 280KW, 380VAC
415 ATV71HC31N4 INVERTER ALTIVAR 71, 310KW, 380VAC
416 ATV71HC40N4 INVERTER ALTIVAR 71, 400KW, 380VAC
417 ATV71HC50N4 INVERTER ALTIVAR 71, 500KW, 380VAC
418 VW3A3401 INTERFACE CARD FOR 5V RS422 encoder
419 VW3A3402 INTERFACE CARD FOR 15V RS422 encoder
420 VW3A3403 INTERFACE CARD FOR 12V open collector encoder
421 VW3A3404 INTERFACE CARD FOR 15V open collector encoder
422 VW3A3405 INTERFACE CARD FOR 12V Push Pull encoder
423 VW3A3406 INTERFACE CARD FOR 15V Push Pull encoder
424 VW3A3407 INTERFACE CARD FOR 24V Push Pull encoder
425 VW3A3310 ETHERNET CARD
426 VW3A3301 SUBSTITUTION FIPIO CARD
427 ATV71H037M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 0.35KW, 230VAC
428 ATV71H075M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 0.75KW, 230VAC
429 ATV71HU15M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 1.5KW, 230VAC
430 ATV71HU22M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 2.2KW, 230VAC
431 ATV71HU30M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 3KW, 230VAC
432 ATV71HU55M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 5.5KW, 230VAC
433 ATV71HU75M3Z INVERTER ALTIVAR 71, 7.5KW, 230VAC
434 ATV71H075N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 0.75KW, 380VAC
435 ATV71HU15N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 1.5KW, 380VAC
436 ATV71HU22N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 2.2KW, 380VAC
437 ATV71HU30N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 3KW, 380VAC
438 ATV71HU40N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 4KW, 380VAC
439 ATV71HU55N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 5.5KW, 380VAC
440 ATV71HU75N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 7.5KW, 380VAC
441 ATV71HD11N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 11KW, 380VAC
442 ATV71HD15N4Z INVERTER ALTIVAR 71, 15KW, 380VAC
443 ATV71W075N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
444 ATV71WD11N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
445 ATV71WD15N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
446 ATV71WD18N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
447 ATV71WD22N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
448 ATV71WD30N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
449 ATV71WD37N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
450 ATV71WD45N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
451 ATV71WD55N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
452 ATV71WD75N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
453 ATV71WU15N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
454 ATV71WU22N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
455 ATV71WU30N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
456 ATV71WU40N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
457 ATV71WU55N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
458 ATV71WU75N4 ATV71 IP54 INVERTER 3P 380VAC
459 ATS48D17Q SOFTSTARTER ATS 48, 7.5KW - 400V
460 ATS48D22Q SOFTSTARTER ATS 48, 11KW - 400V
461 ATS48D32Q SOFTSTARTER ATS 48, 15KW - 400V
462 ATS48D38Q SOFTSTARTER ATS 48, 18.5KW - 400V
463 ATS48D47Q SOFTSTARTER ATS 48, 22KW - 400V
464 ATS48D62Q SOFTSTARTER ATS 48, 30KW - 400V
465 ATS48D75Q SOFTSTARTER ATS 48, 37KW - 400V
466 ATS48D88Q SOFTSTARTER ATS 48, 45KW - 400V
467 ATS48C11Q SOFTSTARTER ATS 48, 55KW - 400V
468 ATS48C14Q SOFTSTARTER ATS 48, 75KW - 400V
469 ATS48C17Q SOFTSTARTER ATS 48, 90KW - 400V
470 ATS48C21Q SOFTSTARTER ATS 48, 110KW - 400V
471 ATS48C25Q SOFTSTARTER ATS 48, 132KW - 400V
472 ATS48C32Q SOFTSTARTER ATS 48, 160KW - 400V
473 ATS48C41Q SOFTSTARTER ATS 48, 220KW - 400V
474 ATS48C48Q SOFTSTARTER ATS 48, 250KW - 400V
475 ATS48C59Q SOFTSTARTER ATS 48, 315KW - 400V
476 ATS48C66Q SOFTSTARTER ATS 48, 355KW - 400V
477 ATS48C79Q SOFTSTARTER ATS 48, 400KW - 400V
478 ATS48M10Q SOFTSTARTER ATS 48, 500KW - 400V
479 ATS48M12Q SOFTSTARTER ATS 48, 630KW - 400V
480 ATS48D17Y SOFTSTARTER ATS 48, 17A 690V
481 ATS48D22Y SOFTSTARTER ATS 48, 22A 690V
482 ATS48D32Y SOFTSTARTER ATS 48, 32A 690V
483 ATS48D38Y SOFTSTARTER ATS 48, 38A 690V
484 ATS48D47Y SOFTSTARTER ATS 48, 47A 690V
485 ATS48D62Y SOFTSTARTER ATS 48, 62A 690V
486 ATS48D75Y SOFTSTARTER ATS 48, 75A 690V
487 ATS48D88Y SOFTSTARTER ATS 48, 88A 690V
488 ATS48C11Y SOFTSTARTER ATS 48, 110A 690V
489 ATS48C14Y SOFTSTARTER ATS 48, 140A 690V
490 ATS48C17Y SOFTSTARTER ATS 48, 170A 690V
491 ATS48C21Y SOFTSTARTER ATS 48, 210A 690V
492 ATS48C25Y SOFTSTARTER ATS 48, 250A 690V
493 ATS48C32Y SOFTSTARTER ATS 48, 320A 690V
494 ATS48C41Y SOFTSTARTER ATS 48, 410A 690V
495 ATS48C48Y SOFTSTARTER ATS 48, 480A 690V
496 ATS48C59Y SOFTSTARTER ATS 48, 590A 690V
497 ATS48C66Y SOFTSTARTER ATS 48, 660A 690V
498 ATS48C79Y SOFTSTARTER ATS 48, 790A 690V
499 ATS48M10Y SOFTSTARTER ATS 48, 1000A 690V
500 ATS48M12Y SOFTSTARTER ATS 48, 1200A 690V
501 GV2ME01 MOTOR CB, 3P, Ith=0.1-0.16A
502 GV2ME02 MOTOR CB, 3P, Ith=0.16-0.25A
503 GV2ME03 MOTOR CB, 3P, Ith=0.24-0.4A
504 GV2ME04 MOTOR CB, 3P, Ith=0.4-0.63A
505 GV2ME05 MOTOR CB, 3P, Ith=0.63-1.0A
506 GV2ME06 MOTOR CB, 3P, Ith=1.0-1.6A
507 GV2ME07 MOTOR CB, 3P, Ith=1.6-2.5A
508 GV2ME08 MOTOR CB, 3P, Ith=2.5-4.0A
509 GV2ME10 MOTOR CB, 3P, Ith=4.0-6.3A
510 GV2ME14 MOTOR CB, 3P, Ith=6.0-10A
511 GV2ME16 MOTOR CB, 3P, Ith=9.0-14A
512 GV2ME20 MOTOR CB, 3P, Ith=13-18A
513 GV2ME21 MOTOR CB, 3P, Ith=17-23A
514 GV2ME22 MOTOR CB, 3P, Ith=20-25A
515 GV2ME32 MOTOR CB, 3P, Ith=24-32A
516 GV2P01 MOTOR CB, 3P, Ith=0.1-0.16A
517 GV2P02 MOTOR CB, 3P, Ith=0.16-0.25A
518 GV2P03 MOTOR CB, 3P, Ith=0.24-0.4A
519 GV2P04 MOTOR CB, 3P, Ith=0.4-0.63A
520 GV2P05 MOTOR CB, 3P, Ith=0.63-1.0A
521 GV2P06 MOTOR CB, 3P, Ith=1.0-1.6A
522 GV2P07 MOTOR CB, 3P, Ith=1.6-2.5A
523 GV2P08 MOTOR CB, 3P, Ith=2.5-4.0A
524 GV2P10 MOTOR CB, 3P, Ith=4.0-6.3A
525 GV2P14 MOTOR CB, 3P, Ith=6.0-10A
526 GV2P16 MOTOR CB, 3P, Ith=9.0-14A
527 GV2P20 MOTOR CB, 3P, Ith=13-18A
528 GV2P21 MOTOR CB, 3P, Ith=17-23A
529 GV2P22 MOTOR CB, 3P, Ith=20-25A
530 GV2P32 MOTOR CB, 3P, Ith=24-32A
531 GV2LE03 MAGNETIC MOTOR CB 0.4A
532 GV2LE04 MAGNETIC MOTOR CB 0.63A
533 GV2LE05 MAGNETIC MOTOR CB 1A
534 GV2LE06 MAGNETIC MOTOR CB 1.6A
535 GV2LE07 MAGNETIC MOTOR CB 2.5A
536 GV2LE08 MAGNETIC MOTOR CB 4A
537 GV2LE10 MAGNETIC MOTOR CB 6.3A
538 GV2LE14 MAGNETIC MOTOR CB 10A
539 GV2LE16 MAGNETIC MOTOR CB 14A
540 GV2LE20 MAGNETIC MOTOR CB 18A
541 GV2LE22 MAGNETIC MOTOR CB 25A
542 GV2LE32 MAGNETIC MOTOR CB 32A
543 GV2L03 MAGNETIC MOTOR CB 0.4A
544 GV2L04 MAGNETIC MOTOR CB 0.63A
545 GV2L05 MAGNETIC MOTOR CB 1A
546 GV2L06 MAGNETIC MOTOR CB 1.6A
547 GV2L07 MAGNETIC MOTOR CB 2.5A
548 GV2L08 MAGNETIC MOTOR CB 4A
549 GV2L10 MAGNETIC MOTOR CB 6.3A
550 GV2L14 MAGNETIC MOTOR CB 10A
551 GV2L16 MAGNETIC MOTOR CB 14A
552 GV2L20 MAGNETIC MOTOR CB 18A
553 GV2L22 MAGNETIC MOTOR CB 25A
554 GV2L32 MAGNETIC MOTOR CB 32A
555 GV3L25 MAGNETIC MOTOR CB 25A
556 GV3L32 MAGNETIC MOTOR CB 32A
557 GV3L40 MAGNETIC MOTOR CB 40A
558 GV3L50 MAGNETIC MOTOR CB 50A
559 GV3L65 MAGNETIC MOTOR CB 65A
560 GV3P13 MOTOR CB 13A
561 GV3P18 MOTOR CB 18A
562 GV3P25 MOTOR CB 25A
563 GV3P32 MOTOR CB 32A
564 GV3P40 MOTOR CB 40A
565 GV3P50 MOTOR CB 50A
566 GV3P65 MOTOR CB 65A
567 GVAE1 PLUG IN AUX. INO OR NC
568 GVAE11 PLUG IN AUX. INO OR NC
569 GVAE20 PLUG IN AUX. 2NO
570 GVAN11 SIDE MOUNT AUX. NO/NC
571 GVAN20 SIDE MOUNT AUX 2NC
572 GVAD1010 AUX.NC INST.+NC FAULT SIG
573 GVAD1001 AUX.NC INST.+NC FAULT SIG
574 GVAD0110 AUX.NC INST.+NC FAULT SIG
575 GVAD0101 AUX.NC INST.+NC FAULT SIG
576 GVAM11 FAULT SIG AUX.SHORT CIRC.
577 GV2G245 BUSBAR
578 GV2G254 MINI BUSBAR
579 GV2G272 BUSBAR
580 GV2G345 BUSBAR
581 GV2G354 BUSBAR
582 GV2G445 BUSBAR
583 GV2G454 BUSBAR
584 GV2G472 BUSBAR
585 GV2G554 BUSBAR
586 GV2AF01 INTERCON.BLOCK.FOR K.CONT
587 GV2AF3 TERMINAL BLOCK
588 GV2AF4 TERMINAL BLOCK
589 GVAED101 CONTACT BLOCK
590 GVAED011 CONTACT BLOCK
591 GVAED1013 CONTACT BLOCK
592 GVAED0113 CONTACT BLOCK
593 GV3G364 BUSBAR
594 GV3G66 COVER "LARGE SPACING"
595 LAD96570 IP20 COVER
596 LC1K0610M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
597 LC1K0601M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
598 LC1K0910M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
599 LC1K0901M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
600 LC1K1210M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
601 LC1K1201M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
602 LC1K1610M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
603 LC1K1601M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
604 LP1K0610BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
605 LP1K0601BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
606 LP1K0910BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
607 LP1K0901BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
608 LP1K1210BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
609 LP1K1201BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
610 LC1D09M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
611 LC1D12M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
612 LC1D18M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
613 LC1D25M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
614 LC1D32M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
615 LC1D38M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
616 LC1D40M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
617 LC1D50M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
618 LC1D65M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
619 LC1D80M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
620 LC1D95M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
621 LC1D115M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
622 LC1D150M7 CONTACTOR 3 POLES, AC COIL
623 LC1D09BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
624 LC1D12BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
625 LC1D18BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
626 LC1D25BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
627 LC1D32BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
628 LC1D38BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
629 LC1D40BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
630 LC1D50BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
631 LC1D65BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
632 LC1D80BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
633 LC1D95BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
634 LC1D115BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
635 LC1D150BD CONTACTOR 3 POLES, DC COIL
636 LC1D09BL CONTACTOR 3 POLES, LOW CONSUMPTION COIL
637 LC1D12BL CONTACTOR 3 POLES, LOW CONSUMPTION COIL
638 LC1D18BL CONTACTOR 3 POLES, LOW CONSUMPTION COIL
639 LC1D25BL CONTACTOR 3 POLES, LOW CONSUMPTION COIL
640 LC1D32BL CONTACTOR 3 POLES, LOW CONSUMPTION COIL
641 LC1D38BL CONTACTOR 3 POLES, LOW CONSUMPTION COIL
642 LC1DT20M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
643 LC1D098M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
644 LC1DT25M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
645 LC1D128M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
646 LC1DT32M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
647 LC1D188M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
648 LC1DT40M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
649 LC1D258M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
650 LC1D40004M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
651 LC1D40008M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
652 LC1D65004M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
653 LC1D65008M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
654 LC1D80004M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
655 LC1D80008M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
656 LC1D115004M7 CONTACTOR 4 POLES, AC COIL
657 LC1DT20BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
658 LC1D098BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
659 LC1DT25BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
660 LC1D128BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
661 LC1DT32BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
662 LC1D188BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
663 LC1DT40BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
664 LC1D258BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
665 LC1D40004BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
666 LC1D40008BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
667 LC1D65004BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
668 LC1D65008BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
669 LC1D80004BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
670 LC1D80008BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
671 LC1D115004BD CONTACTOR 4 POLES, DC COIL
672 LC1DFK11M7 CAPACITOR SWITCHING
673