English Tiếng Việt Thứ hai, Ngày 13 tháng 7 năm 2020
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới
IFM


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI bán cảm biến nhiệt độ của IFM, bán cảm biến áp suất của IFM, bán cảm biến quang điện của IFM, bán cảm biến tiệm cận(proximity sensor) của IFM, bán encoder IFM, controller IFM, bán bộ điều khiển của IFM, bán sensor báo mức của IFM, bán sensor lưu lượng IFM...

 

 

 Để biết thông tin về giá liên hệ số điện thoại: Mr.Thạch 0946 753033 / Mr.Phái 0913 578 498

Hoặc liên hệ qua email: plchanoi@gmail.com

Hàng tồn kho có sẵn:

List

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

 

1

KB0025

PI7993

AC3000

DN2033

 

2

KI5015

LMT100

AC2027

O5C500

 

3

II0012

TDA991

PN7200

IG511A

 

4

SI5000

PA3029

PN7201

IG5318

 

5

LK8124

IB5097

PN7204

PN5006

 

6

PE3004

AC 1027 (AC1005)

PN7209

AC1028

 

7

PN2222

AC 1216 (AC1206)

AC1144

II0011

 

8

PN2224

SI 1000

E70423

II0095

 

9

PN5201

KI0016

E70213

DI503A

 

10

PN5204

IGT205

IGT201

IG0006

 

11

KG5071

IIT200

IGT204

IG0011

 

12

SI2200

IFT205

IIM208

E20722

 

13

OA5106

KI5015

IE5129

JAC201

 

14

IG5397

KI0024

IN5122

PN5001

 

15

DD0001

IGT202

Ì5545 ??

PN5002

 

16

PI7993

DI0001

IC5005

IF5653

 

17

II5369

IB0016

SI6700

DI5001

 

18

PE7003

IM0011

SR5900

PG2454

 

19

PI2097

OJ5030

IIS204

PG2455

 

20

PI1097

E70423

KI0024

EVC002

 

21

TA3430

E70213

KB5011

DN2003

 

22

AC1212

AC1147

IB5063

N0530A

 

23

PPA020

AC2505

AC1335

BD5935

 

24

IA5082

AC5215

AS - i DP - GATEWAY

CR0505

 

25

IA5083

EVC005

PN7202

DI5003

 

26

IB0016

TN2531

IGT208

E30017

 

27

KI5085

PN2209

E20389

E34110

 

28

IGT205

KD5044

E11509

EVC007

 

29

IIT200

IN5263

II5288

EVC008

 

30

PI2057

N0530A

KD5018

EVT064

 

31

PI2993

NM500A

IFT205

DI50001

 

32

DI0001

IE5390

IG511A

OJ5186

 

33

DI001A

IE5086

EVT005

PM2653

 

34

IB5124

KI5015

SF2405

PN2022

 

35

IB0072

IE5107

OG5019

TR2432

 

36 

IM5020

KI5065

E20389

TT1250

 

37

IG5401

IM5037

IM0011

IY5036

 

38

AC2505

IM5115

IGT202

E70213

 

39

AC2508

SI5010

IN5225

TN2531

 

40

AC2507

KI5015

PE7006

AC5209

 

41

AC5011

IA0032

IN5327

AC5212

 

42

OJ5030

II5320

IM5057

AC5215

 

43

PK6224

II5697

AC1216

AC5222

 

44

PK6524

II5913

PK6534

O4P200

 

45

PK7524

IM5139

PK6734

O5H500

 

46

AC1144

IG505A / IGA08

PI2507

OJ5186

 

47

KI5065

MPT200 (MFK3060-BPKG/M/V4A/US)

 

48

IN5280

MGS200(MGK3070-BPKG/M/US)

 

49

KC5100

KF5001 (KFA3040BBPKG/NI/US)

 

50

AC2471

MK501A (MKT3000-BPKG/0.3M/-H/US/3P)

 

51

AC2472

IG5813-BPKG/V4A/US

 

52

AC1147

75383 MMG 1200AIX

 

53

G1502S

IGC207 IGB3008 BAPKG/M/US WITH

 

54

AC2027

AC5215 (ASI-26.5-31.6VDC)

 

55

AC2027

IV5014 IVE4015-CPKG

 

 

No

 Model

3

E30094

TK - Plastic transparent cap

4

TP3231

Temperature Transmitter

5

TT9281

PT100

6

E33431

Mounting adapter

7

PK6524

 

8

E30094

PK - Plastic transparent cap

9

PN2022

Pressure sensor (100bar)

10

PG2794

Pressure sensor with analog display

11

E33201

1.5" Tri-Clamp adaptor fitting

12

PQ0834

Pneumatic pressure sensor

13

E37340

DIN Rail clamp

14

KI5083

Capacitive sensor

15

E11033

1.5"Bsp POM adaptor

16

E11031

Locking Nut

17

LMT100

Level switch

18

E33401

1.5" Tri-Clamp adaptor fitting

19

E43302

3/4" BSP, "Tuning Fork" adaptor!

20

LR7000

Radar level sensor

21

E43203

LR Probe

22

E43202

Mounting Flange

23

SI5000

Flow switch

24

E40129

Mounting adapter

25

E40101

L'Flow adator, c/w. 2xG1/8" Plastic fittings

26

IFT245

F&B Valve sensor

27

IIT228

F&B Man-hole door & Flow plate sensor

28

IIR202

Robust series sensor

29

IM5120

IM Series sensor

30

IN5409

Valve position feedback sensor

31

O1D100

Lazer distance sensor

32

E20870

Mounting bracket

33

O5H500

Photoelectric sensor

34

E2D101

Mounting bracket

35

EVC004

M12 PUR connector socket, 2m long

36

EVT001

M12 PVC connector socket, 2m long

37

EVC153

M8 PUR connector socket, 2m long

38

VKV021

Vibration monitor

39

E30094

VK - Plastic transparent cap

40

E30080

24vDC Power supply, M12 plug

41

E18401

24vDC Testpak

42

G1501S

Safety Barrier

43

 

Light Curtain dummy set

44

PI7993

AC1212

45

PE7006

AS-i DP Gateway

46

OA5106

IP0016

47

PE7003

AC1335

48

TA3430

II0095

49

PL2658

DI503A

50

IGS204

KI5065

51

IM5123

IN5225

52

PN2022

O5C500

53

IM5128

DD0001

54

TN2531

LK8124

55

AC2516

KB0025

56

N95000

SI5010

57

IFT205

IM0011

58

KI5015

PN2209

59

KI0024

PN7204

60

PN7202

PN7201

61

PN5207

KD5044

62

TAD991

IE5107

63

LR7000

IB0016

64

BG2455

DI0001

65

AC1144

IG0011

66

IE5362

E20389

67

IF5545

IM5123

68

IC5005

IGS204

69

PY9934

EVC04A

70

DI502A

IG5937

71

IG5938