English Tiếng Việt Thứ ba, Ngày 19 tháng 1 năm 2021
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới
Moeller


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC bán những sản phẩm sau của Moeller:
 
-Thiết bị điện hạ thế Moeller
-Thiết bị tự động hóa Moeller
-Nút nhấn,công tắc xoay 2,3 vị trí của Moeller
Công ty UFO bán nút nhấn start nhã xanh có đèn 24VDC,220VAC ,2NO+2NC(2 tiếp điểm thường mở và 2 tiếp điểm thường đóng)
Nút dừng khẩn cấp,2NO+2NC          M22-PV+M22-A+M22-K10+M22-K01
Công tắc xoay giữ 2 vị trí,không đèn 1NO+1NC  M22-PV+M22-A+M22-K01
Nút nhấn stop màu đỏ không đèn 1NC   M22-D-R-X0 +M22-A+M22-K01
Nút nhấn nhã xanh có đèn 220 Vac,1NO  M22-DL-G+M22-LED230-G+M22-K10
Đèn báo đỏ18-30VAC/DC 85-264VAC .M22-L-R+M22-A+M22-LED-R(M22--LED230)
Công tắc chuyển mạch 3 vị trí
Moeller,không đèn,2NO. M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10
Công tắc chuyển mạch 3 vị trí
Moeller,có đèn xanh,2NO
. M22-WRLK3-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10+M22-K10
Nút dừng khẩn cấp 1NC  A22-RPV+A22-BE6+A22-EK01
Nút dừng khẩn cấp 1NC dia 25mm.type.Q25PV+E01
Nút nhấn nhã đôi Start/Stop ,đèn led 24Vdc,1NO
Type:M22-DDL-WS-X1/XO +M22-LED-W+M22-A+M22-K10+M22-K01
Công  tắc chuyển mạch 2 vị trí,có đèn xanh,1NO
M22-WRLK-G+M22-A+M22-LED-G +M22-K10
M22-A(Gá tiếp điểm)
M22-K10(tiếp điểm thường mở)
M22-K01(Tiếp điểm thường kín)
M22-LED-W(Đèn Led 24 V màu trắng)
M22-DL-W  (Nút ấn có đèn màu trắng)  Cover of push  button with white color light
MPCB 2.5-4A Type:PKZM0-4
MPCB4-6.3A Type:PKZM0-6.3
MPCB 6.3A-10A Type:PKZM0-10
MPCB 10-16A Type:PKZM0-16
Tiếp điểm phụ cho MPCB Type: NHI11-PKZ0(1N0+1NC)
 

Tài Liệu kỹ thuật
-
HPL0211-2004_03_position_switches_GB.pdf

-
HPL0211-2004_07_rotary_switches_GB.pdf
 
-HPL0211-2004_11_IZM_GB.pdf

-HPL0211-2004_15_drives_general_GB.pdf
 

-HPL0211-2004_19_approvals_industry_GB.pdf

-HPL0211-2004_00_Overview_GB.pdf

-HPL0211-2004_04_easy_MFD_GB.pdf

-HPL0211-2004_08_PKZ_GB.pdf

-HPL0211-2004_12_FAZ_GB.pdf

-HPL0211-2004_16_XStart_KLAS_GB.pdf

-HPL0211-2004_16_XStart_KLAS_GB.pdf

-HPL0211-2004_01_News_Items_GB.pdf

-HPL0211-2004_05_DIL_GB.pdf

-HPL0211-2004_05_DIL_GB.pdf

-HPL0211-2004_05_DIL_GB.pdf

-HPL0211-2004__U1_GB.pdf

-HPL0211-2004_02_RMQ_GB.pdf

-HPL0211-2004_06_overload_relay_GB.pdf

-HPL0211-2004_10_NZM_GB.pdf

-HPL0211-2004_14_CI_enclosures_GB.pdf

-HPL0211-2004_18_DF5_DF6-DV5_DV6_GB.pdf

-HPL0211-2004_U4_Copyright_GB.pdf

 

Để biết thông tin về giá liên hệ số điện thoại: Mr.Thạch 0946 753033 / Mr.Phái 0913 578498

Hoặc liên hệ qua email:

plchanoi@gmail.com

Hàng tồn kho có sẵn:

NO

MODEL

MODEL

1

DILEEM-10

PKZM0-XRM32

2

DILEM-10

PKZM0-XSM12

3

DILEEM-10-G

PKZM0-XSM32

4

DILEM-10-G

M22-DL-W

5

DIL00M

M22-K10

6

DIL00AM

M22-LED-W

7

DIL0M

PKZM0-6.3

8

DIL0AM

PKZM0-16

9

DIL1M

PKZM0-10

10

DIL00M-G

NHI11-PKZ0

11

DIL00AM-G

DILEM-10-G (24VDC)

12

DIL0M-G

DIL0M-G (24VDC)

13

DIL0AM-G

DIL0AM-G (24VDC)

14

DIL1M-G

DIL00AM-G (24VDC) +11DILM

15

PKZM0-0,16

PKZM0-10

16

PKZM0-0,25

PKZM0-16

17

PKZM0-0,4

M22-DL-W

18

PKZM0-0,63

M22-A

19

PKZM0-1

M22-K10

20

PKZM0-1,6

M22-K01

21

PKZM0-2,5

M22-LED-W

22

PKZM0-4

PKZM0-0,4

23

PKZM0-6,3

PKZM0-0,63

24

PKZM0-10

PKZM0-1

25

PKZM0-16

PKZM0-1,6

26

PKZM0-20

NHI11-PKZ0

27

PKZM0-25

C92SDB40-215

28

PKZM0-0,16-SC

M22-DL-W

29

PKZM0-0,25-SC

M22-LED-W

30

PKZM0-0,4-SC

M22-PV

31

PKZM0-0,63-SC

M22-A

32

PKZM0-1-SC

M22-K01

33

PKZM0-1,6-SC

M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10

34

PKZM0-2,5-SC

M22-D-R-X0+M22-A+M22-K01

35

PKZM0-4-SC

M22-DL-G+M22-A+M22-K10+M22-LED-W

36

PKZM0-6,3-SC

M22-DL-G+M22-A+M22-K10+M22-LED230-W

37

PKZM0-10-SC

M22-DL-R+M22-A+M22-K10+M22-LED-W

38

PKZM0-16-SC

M22-DL-R+M22-A+M22-K10+M22-LED230-W

39

PKZM0-0,16-C

M22-WRK+M22-A+M22-K10

40

PKZM0-0,25-C

M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10

41

PKZM0-0,4-C

M22-WRLK-G+M22-A+M22-K10+M22-LED-W

42

PKZM0-0,63-C

M22-WRLK-G+M22-A+M22-K10+M22-LED230-W

43

PKZM0-1-C

M22-WRLK3-G+M22-A+M22-K10+M22-K10+M22-LED-W

44

PKZM0-1,6-C

M22-WRLK3-G+M22-A+M22-K10+M22-K10+M22-LED230-W

45

PKZM0-2,5-C

M22-DL-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10

46

PKZM0-4-C

M22-D-R-X0+M22-A+M22-K01

47

PKZM0-6,3-C

M22-PV+M22-A+M22-K01

48

PKZM0-10-C

T5-4-15682/I5/SVB

49

DILEEM-01 (*V50HZ)

P1-25/I2/SVB

50

DILEEM-10 (*V50HZ)

P1-32/I2/SVB

51

DILEEM-01-G (*VDC)

P3-63/I4/SVB

52

DILEEM-10-G (*VDC)

P1-25/EA/SVB

53

DILM 7-01 (*VAC)

P1-32/EA/SVB

54

DILM 7-10 (*VAC)

P3-63/EA/SVB

55

DILM 7-01 (*VDC)

PKZ2/ZM-40

56

DILM 7-10 (*VDC)

PKZM0-25

57

DILEM-01 (*V50HZ)

PKZM01-25

58

DILEM-10 (*V50HZ)

DILM25-10(RDC24)+DILM32-XHI22

59

DILEM-01-G (*VDC)

DILM15-10(24VDC)+DILM32-XHI22

60

DILEM-10-G (*VDC)

DILM17-10(24VDC)+DILM32-XHI22

61

DIL00M (*V50HZ)

DILEM-10-G (24VDC)

62

DIL00M-01 (*V50HZ)

DILM9-10 (24VDC)

63

DIL00M-10 (*V50HZ)

DILEEM-10-G (24VDC)

64

DIL00M-G (*VDC)

DILM7-10 (24VDC)

65

DIL00M-G-01 (*VDC)

M22-L-W+M22-A+M22-LED230-W

66

DIL00M-G-10 (*VDC)

M22-L-W+M22-A+M22-LED-W

67

DILM9-01 (*VAC)

M22-D-W+M22-A+M22-K10

68

DILM9-10 (*VAC)

M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10

69

DILM9-01 (*VDC)

M22-DR-W+M22-A+M22-K10

70

DILM9-10 (*VDC)

M22-DR-G-X1+M22-A+M22-K10

71

DIL00AM (*V50HZ)

M22-DL-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10

72

DIL00AM-01 (*V50HZ)

M22-DL-W+M22-A+M22-LED-W+M22-K10

73

DIL00AM-10 (*V50HZ)

M22-DRL-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10

74

DIL00AM-G (*VDC)

M22-DRL-W+M22-A+M22-LED-W+M22-K10

75

DIL00AM-G-01 (*VDC)

M22-WRK+M22-A+M22-K10

76

DIL00AM-G-10 (*VDC)

M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10

77

DIL00BM-G (*VDC)

M22-WRLK-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10

78

DIL00BM-G-01 (*VDC)

M22-WRLK3-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10+M22-K10

79

DIL00BM-G-10 (*VDC)

M22-WRLK-W+M22-LED-W+M22-K10

80

DIL0M (*V50HZ)

M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10

81

DIL0M-G (*VDC)

M22-WRS+M22-A+M22-K10

82

DILM15-01 (*VAC)

M22-WRS3+M22-A+M22-K10+M22-K10

83

DILM15-10 (*VAC)

M22-DD-GR-X1/X0+M22-A+M22-K10+M22-K01

84

DILM15-01 (*VDC)

M22-DDL-GR-X1/X0+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10+M22-K01

85

DILM15-10 (*VDC)

M22-DDL-GR-X1/X0+M22-A+M22-LED-W+M22-K10+M22-K01

86

DILM17-01 (*VAC)

M22-PV+M22-A+M22-K01

87

DILM17-10 (*VAC)

M22-IY1+M22-PV+M22-A+M22-K01

88

DILM17-01 (*VDC)

M22-IY1+M22-PV+M22-KC01

89

DILM17-10 (*VDC)

M22-K10

90

DIL0AM (*V50HZ)

M22-DL-W

91

DI0AM-G (*VDC)

M22-A

92

DILM25-01 (*VAC)

M22-K10

93

DILM25-10 (*VAC)

M22-K01

94

DILM25-01 (*VDC)

M22-LED-W

95

DILM25-10 (*VDC)

M22-L-R+M22-A+M22-LED-R

96

DIL0BM (*V50HZ)

M22-L-R+M22-A+M22-LED230-R

97

DIL0BM-G (*VDC)

M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10

98

DILM32-01 (*VAC)

M22-WRLK3-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10+M22-K10

99

DILM32-10 (*VAC)

M22-WRLK-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10

100

DILM32-01 (*VDC)

A22-RPV+A22-BE6+A22-EK01

101

DILM32-10 (*VDC)

M22-D-R+M22-A+M22-K01

102

DILM40 (*VAC)

M22-DL-R+M22-A+M22-LED-R+M22-K01

103

DILM40 (*VDC)

M22-DDL-WS-X1/X0+M22-LED-W+M22-A+M22-K10+M22-K01

104

DILM50 (*VAC)

Q25PV+E01

105

DILM50 (*VDC)

M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10

106

DILM65 (*VAC)

M22-WRK+M22-A+M22-K10+M22-K01

107

DILM65 (*VDC)

M22-PV+M22-A+M22-K10+M22-K01

108

DILM80 (*VAC)

M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10

109

DILM80 (*VDC)

M22-DL-G+M22-A+M22-K10

110

DILM95 (*VAC)

M22-L-G+M22-A+M22-LED230-W

111

DILM95 (*VDC)

M22-L-G+M22-A+M22-LED-W

112

DILM115 (*VAC)

DIL00M (230V50HZ)

113

DILM115 (*VDC)

DIL00AM (230V50HZ)

114

DILM150 (*VAC)

DIL00M-G (24VDC)

115

DILM150 (*VDC)

DIL00AM-G (24VDC)

116

02DILEM

PKZM0-4

117

11DILEM

NHI11-PKZ0

118

22DILEM

DILM150-XHI11,20

119

11 DIL

DILM150-XHI22,40,04,31,13

120

22 DIL

PKZM0-XDM12

121

31 DILM

PKZM0-XDM32

122

DILM32-XHI11

PKZM0-XDM65

123

DILM32-XHI22

PKZM0-XRM12

124

DILM1000-XHI11-SI

DILM1000-XHI11-SI

 

 


 

 

Công tắc áp suất loại 3 cực Moeller
Call
Số lượng tồn: 35
Contactor 24VDC,24VAC,48VAC
Call
Số lượng tồn: 10
NZM B1-A63 -Moeller
Call
Số lượng tồn: 5
Tìm kiếm sản phẩm
Nhà sản xuất