English Tiếng Việt Thứ bảy, Ngày 16 tháng 1 năm 2021
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới
Danfoss


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC bán các sản phẩm sau của Danfoss: Biến tần Inverter Danfoss, Khởi động mềm Soft Starter Danfoss, Rơ le áp suất cao High Pressure Relay Danfoss, thấp, Rơ le áp suất dầu, Van tiết lưu TEX 5 Danfoss, Phin lọc ẩm Danfoss, Flowmeters Danfoss, Van điện từ Danfoss .DN25 EV 220B-25B, 
Cuộn Coils van điện từ Danfoss,Coil 24V 20W DC,Coil 220V 50/60Hz 10W, Sensor chuyển đổi tín hiệu áp suất Danfoss (Pressure Transmitters Danfoss)
EKC 315A Superheat Controller Danfoss Mã số: 084B7086, HST Compressor Danfoss SC 15GH 50/60Hz Mã số SC 15GH Mã số:195B0144
KP36 Pressure Control Danfoss G1/4 A.RGE:2-14 DIF:0.7-4 Mã số 060-110866 KP36, KP 1A,KP 7ABS,RT101,RT5,KP5,KP 77,MP55,MP55A, Khởi động mềm danfoss 220kW MCD3220-T5-C20-CV4?175G5054 (Tồn 2 chiếc)

Để biết thông tin về giá và sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại Mr.Thạch 0946 753 033 or Mr.Phái  0913 578498

Hoặc liên hệ qua email:

plchanoi@gmail.com

Hàng tồn kho có sẵn:

018F6901             "COIL FOR SOLENOID VALVE 24V 50HZ 20W"

084B8536             "REFRIGERATION CONTROLLER EKC 202D"

017 - 520066       "PRESSURE CONTROL RT116"

084N1178            "TEMPERATURE SENSOR EKS 111"

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

018F6701             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 10W"

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

020 - 1020            CHECK VALVE NRV 22s

060B017566        MP 55A DIFF.PRESSURE CONTROL RELAY:60S R:1-+12 DIF:0.3-4.5

EN60947 - 5         "DIFF.PRESSURE CONTROL MP"

017D004666        "LIQUID LEVEL CONTROL RT 281A"

060 - 121966       "PRESSURE CONTROL KPI35"

060G3583            SENSOR MBS 3050-3611-1GB04

060G3582            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3050"

009G7022            "BALL VALVE GBC 12s"

009G7021            "BALL VALVE GBC 10s"

009G7023            "BALL VALVE GBC 16s"

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE 220/230V 50HZ 12W"

018F6901             "COIL FOR SOLENOID VALVE 24V 50HZ 20W"

OMS 200 151 F2204         "HYDRAULIC MOTOR SAUER DANFOSS"

OMS 200 151 F2205         "HYDRAULIC MOTOR SAUER DANFOSS"

017D004666        "LIQUID LEVEL CONTROL RT 281A"

042N7502           

060G2106            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 33"

060G1113            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1429            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1122            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1124            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1133            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1430            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1105            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1112            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

060G1106            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3000"

017 - 422066       ACCESSORY BAG

060G1034            PLUG DIN 43650

018F6257             PHỤ TÙNG VAN 24V AC

032U7115            "SOLENOID VALVE EV220B - 15B"

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE 24V 50HZ 20W"

018F6701             "COIL FOR SOLENOID VALVE 220/230V 50HZ 10W"

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

060G3582            "PRESSURE TRANSMITTER  MS 3050"

060G3583            SENSOR MBS 3050-3611-1GB04

060 - 129466       "KP 15A PRESS.CTRL-1M STEEL CAPRGE:LP-0.2-+7.5,DIFF:0.7-4 AUTO"

S1 - 02529139001              TRANSDUCER PRESSURE

060G2154            "PRESSURE TRANSMITTER  AKS 32R"

032U7115            "SOLENOID VALVE EV220B - 15B"

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

018F6901             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

067B4023             "VALVE BODY TE 12/20 AND TQ 12/20"

067B2008             "ORIFICE CAGE TE 12"

068B0571             ORIFICE NO.04

032U7125            "SOLENOID VALVE EV220B"

067B3211             CHECK VALVE TEX 12 TY04

068B0573             THERM.EXP.VALVE R22

060 - 121966       "PRESSURE CONTROL  KPI25"

060G3582            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3050"

060G3583            SENSOR MBS 3050-3611-1GB04

018F6701             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 10W"

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

060B017566        MP 55A DIFF.PRESSURE CONTROL RELAY:60S R:1-+12 DIF:0.3-4.5

017D002566        "DIFF.PRESSURE CONTROL RT262A"

020 - 1020            CHECK VALVE NRV 22s

027B1070             "PRESSURE-OPERATED PILOT VALVE CVC-LP"

 027B1100            "CONSTANT-PRESSURE PILOT VALVE CVC-LP"

027B1160             "CONSTANT-PRESSURE PILOT VALVE CVC-HP"

032U7125            "SOLENOID VALVE EV220B"

060G3658            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3050"

060G3276            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 4050"

060G2002            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 32"

060G2003            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 32"

060G2071            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 32"

060G2105            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 33"

060G2107            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 33"

060G2104            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 33"

032F1217            

032F1212            

032F7115            

060L113166         "KP 98 THERMOSTAT DIFF.HT:+180C CAP 1M/2M"

060L118466        

034L0025             

067B3211             CHECK VALVE TEX 12 TY04

067B3250             "TEX 5-W/O MOP-R22 RGE:N-40 TO+10C;3M CAP TUBE"

067B2789             VAN ACCESSORIES TE5 N0 :1

067B4007             VAN ACCESSORIES TE5

067B3366            

020 - 1018           

020 - 1023            "NRVH 19S CHECK VALVE CONN:3/4'' SOLDER STRAIGHTWAY"

020 - 1044           

084B7105            

084B8520             "REFRIGERATION CONTROLLER  AK - CC210"

084B7105             "CAPACITY CONTROLLER  EKC 331T"

084B7067             EKC 347

032F8116             "SOLENOID VALVE EVR 3"

032F8072             "SOLENOID VALVE EVR 6"

032F1214             "SOLENOID VALVE, SOLDER EVR 10"

032F1228             "SOLENOID VALVE, SOLDER EVR 15"

032F1227             "SOLENOID VALVE WITH MAN,  STEM, EXCL, COIL - EVR 15"

027B1102             "DIFF.PRESSURE PILOT VALVE CVPP - LP"

032F3050             "SOLENOID VALVE EVRA 3"

009G7022            "BALL VALVE GBC 12s"

009G7021            BALL VALVE GBC 10s

009G7023            BALL VALVE GBC 16s

032F8079             EVR 6 FLARE 5/8IN MULTI 12

060 - 129466       "KP 15A PRESS.CTRL-1M STEEL CAPRGE:LP-0.2-+7.5,DIFF:0.7-4 AUTO"

060L113166         "KP 98 THERMOSTAT DIFF.HT:+180C CAP 1M/2M"

060G2106            "PRESSURE TRANSMITTER  AKS 33"

018F6857             COIL 24VDC - 18W, 50/60HZ

018F6282             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

084N1178            "TEMPERATURE SENSOR EKS 111"

032U7115            "SOLENOID VALVE EV220B - 15B"

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

131B0521             VLT AUTOMATION DRIER MCD3037-T5-B21-CV4               

032U7116           

060G1125            "PRESSURE TRANSMITTER  MBS 3000"

060-110891         PRESSURE CONTROL KP36

060G2154            "PRESSURE TRANSMITTER  AKS 32R"

084B8536             "REFRIGERATION CONTROLLER EKC 202D"

017 - 520066       "PRESSURE CONTROL RT116"

084N1178            "TEMPERATURE SENSOR EKS 111"

VLT2822               INVERTER 2.2KW

EMP2CONNG1/2A/G1/4               "PRESSURE TRANSMITTER EMP2"

084Z7278             "TEMPERATURE SENSOR MBT 5111"

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

MBT 5116           

MBT 5113           

MBT 5250           

MBT 5260           

MBT 5252           

060G1125            "MBS 3000-2011-1AB04 PRES.TRANSPRESSURE RANGE BAR:0-10"

HGZ 100S10D     CONDENSING UNIT 3X400V 50HZ

023Z0014             DCL 305 (NEW) FILTER DRIER

009G0162            "BML 15S STOP VALVE  CONN:5/8"" SOLDER STRAIGHTWAY"

014 - 0044            "SGI 16S SIGHT GLASS CONN:5/8X5/8"" SOLDER"

068Z3403             "TES 2 EXP.VALVE W/O ORIFICE CAP. 1.5M, CONN.3/8X1/2"" FLARE"

068 - 2007            ORIFICE WITH STRAINER

084B7606             "PANEL VERSION W EKS 111  SENSOR12V AC"

084B7090             230V/12V TRANSFORMER

032F8101             EVR 15 Flare 5/8in Multi 12

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

131B3532             FC102/2.2kW - 3P - 380V, IP20

131F0426             FC102/11kW - 3P - 380V, IP20

EV220A COIL FOR SOLENOID VALVE

22BG1ENC000    COIL FOR SOLENOID VALVE

GIEPDM               COIL FOR SOLENOID VALVE

042U4041            COIL FOR SOLENOID VALVE

060G1133            "PRESSURE TRANSMITTER  MBS 3000"

060B029866        "OIL DIFF.PRESSURE CONTROL MP55A"

060B017566        MP 55A DIFF.PRESSURE CONTROL RELAY:60S R:1-+12 DIF:0.3-4.5

060 - 129466       "KP 15A PRESS.CTRL-1M STEEL CAPRGE:LP-0.2-+7.5,DIFF:0.7-4 AUTO"

060 - 120566       "DUAL PRESSURE CONTROL  KP7ABS"

060G2106            "PRESSURE TRANSMITTER  AKS 33"

018F6857             COIL 24VDC - 18W, 50/60HZ

067B3267             THERM.EXP.VALVE R22

018F6282             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

195N1049            VLT2822 2.2KW,3PHASE, 380V-460VAC

060G1125            "PRESSURE TRANSMITTER  MBS 3000"

VLT 2822              INVERTER 2.2KW

052F0033             IGNITION UNIT EBIM

131F6503            

060G1055            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 2050  "

060G0092            "PRESSURE TRANSMITTER AKS 32R  "

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

018F6901             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

067B4023             "VALVE BODY TE 12/20 AND TQ 12/20"

067B2008             "ORIFICE CAGE TE 12"

032U7125            "SOLENOID VALVE EV220B"

067B4009             "THERM. EXP. VALVE VALVE BODY"

067B3297             "TEN 5-W/O MOP-R134A RGE:N-40 TO+10C;3M CAP TUBE"

067B0575            

067B2790             ORIFICE NO.02

067B2792             ORIFICE NO.04

067B4011             "THERM. EXP. VALVE VALVE BODY"

067B0504            

060G1125            "PRESSURE TRANSMITTER  MBS 3000"

060 - 117366       "KP 5 PRESSURE CTRL-1/4'' FLARE RGE HP 8-32 DIF: 3 FIXED MAN"

067B3267             THERM.EXP.VALVE R22

067B3211             CHECK VALVE TEX 12 TY04

018F6282             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

032U7125            "SOLENOID VALVE EV220B"

018F6701             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 10W"

VLT 2822              INVERTER 2.2KW

VLT 2800             

175G5211            MCD50428CT5G4X00CV2

018F6265             COIL 24VAC, 10W

060L113166         "KP 98 THERMOSTAT DIFF.HT:+180C CAP 1M/2M"

060 - 116066       "LOW PRESSURE CONTROL KP1A"

060B029866        "OIL DIFF.PRESSURE CONTROL MP55A"

060G2106            "PRESSURE TRANSMITTER  AKS 33"

018F6757            

018F6282             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

018F6857             COIL 24VDC - 18W, 50/60HZ

018F6851             COIL 220VDC - 20W, 50/60HZ

032U7115            "SOLENOID VALVE EV220B - 15B"

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

009G0102            "BML 6S STOP VALVE  CONN:1/4''SOLDER STRAIGHTWAY"

009G0142            "BML 12S STOP VALVE  CONN:1/2''SOLDER STRAIGHTWAY"

MBS 3050            RANGE 0…250 BAR; OUTPUT 4…20mA

MBS 3050            RANGE 0…400 BAR; OUTPUT 4…20mA

VLT 2822              "INVERTER 2.2KW, 3X380-480 IP20 ST R0 DB"

KP15     

NRV22S               

131B0468             "FC302-P7K5T5E20H1XG 7.5KW, 3P/380VAC"

131H3495             "FC302-P22KT5E20H1XG 22KW, 3P/380VAC"

131F8716             "FC302-P11KT5E20H1XG 11KW, 3P/380VAC"

131B0467             "FC302-P5K5T5E20H1XG 5.5KW, 3P/380VAC"

175G5532            "MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2 55KW, 3P/380VAC"

EKC - 202D           THIẾT BỊ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ

EKS - 111              DÂY SENSOR

060 - 116066       "LOW PRESSURE CONTROL KP1A"

060 - 123166      

MCD 201-030-T4-CV1    

060 - 110191       ROLE ÁP SUẤT 7.5 KG

MCD 201-030-T4-CV1    

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

017 - 5295            "THIẾT BỊ KIỂM TRA ÁP SUẤT RT117+ PHỤ TÙNG"

084B8536             "REFRIGERATION CONTROLLER EKC 202D"

084N1178            "TEMPERATURE SENSOR EKS 111"

060 - 519066       KP 6 PRESSURE CONTROL

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

195N1037            VLT2815 1.5KW,3PHASE, 380V-460VAC

195N1049            VLT2822 2.2KW,3PHASE, 380V-460VAC

195N1085            VLT2855 5.5KW,3PHASE, 380-460VAC

195N1097            VLT2875 7.5KW,3PHASE, 380-460VAC

175Z0059             VLT 5005 3KW,3PHASE,380V-500VAC

175Z7010             VLT 6011/7.5KW

060G1791            MBS 3250-2011-GB04-1

060G1125            "PRESSURE TRANSMITTER  MBS 3000"

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT, 0.2-7.5 BAR

017 - 529566       "RT 117 PRESSURE CTRL G3/8''A RGE: 10-30 DIFF: 1-4"

060 - 117191       KP 5 PRESSOSTAT, 8-32 BAR

017 - 529166       "RT 110 PRESSURE CTRL G3/8''A RGE: 0.2-3 DIFF: 0.08 - 0.25"

032F6225             EVRA 25 VALVE BODY W/O FLANGES

027N1225            "FLANGE TYPE 12 1'' WELD FLANGES"

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

148H3099             FIA FILTER 65A W/O STRAINER

148H3125             FIA STRAINER 150MY

032F6215             EVRA 15 VALVE BODY W/O FLANGES

027N1115            FLANGE TYPE 44 1/2'' WELD FLANGES

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

006 - 0052            EKC 102C, TEMPERATURE

032F6219             EVRAT 20 VALVE BODY W/O FLANGE

027N1220            "FLANGE TYPE 12 3/4' WELD FLANGES"

006 - 0066            "FA 20 STRAINER  CONN:3/4'' WELD FLANGE"

148B3571             "SVA-ST 25A 221 STOP VALVE  CONN:25MM/1'',STRAIGHTWAY"

060G1041            AKS 3000 PRESSURE TRANSMITTER

027H1031             ICM 20-B 20 DIN

027H1200             ICAD 600 ACTUATOR

032F6225             EVRA 25 VALVE BODY W/O FLANGES

027N1225            FLANGE TYPE 12 1'' WELD FLANGE

148H3099             FIA FILTER 25A STRAIGHTWAY W/O STRAINER

148H3125             FIA STRAINER 150MY

032F6215             EVRA 15 VALVE BODY W/O FLANGES

027N1115            FLANGE TYPE 44 1/2'' WELD FLANGES

018F6801             "COIL 220V 50HZ 12W AC WITH  TERMINAL BOX"

084B8502             "EKC 102C, TEMPERATURE  CONTROLLER"

084B4403             EKS 211, 1.5M, W.CRIMP 300PC

084H4058             AKS 41-8 LEVEL TRANSMITTER

018F6857             COIL 24VDC - 18W, 50/60HZ

018F6193             COIL 220V 50/60HZ 10W

018F6182             COIL 24V 50HZ 10W

060 - 116066       "LOW PRESSURE CONTROL KP1A"

060 - 120566       "DUAL PRESSURE CONTROL  KP7ABS"

017 - 500366       "RT 101 THERMOSTAT RGE: 25-90C DIF 2.4-10/3.5-20 RT 101"

017 - 525066       RT 5 PRESSURE CONTROL RT 5

060 - 117166       "KP 5 PRESSURE CTRL-1/4'' FLARE RGE HP 8-32 DIF 1.8-6 AUTO KP 5"

060L112166         "KP 77 THERMOSTAT DIFF 3.5-10K BULB TYPE E3 KP 77"

060B01716           "MP 55 DIFF PRESSURE CONTROL RELAY 60S-1-+12 DIF:0.3-4.5 MP55"

060B017566        MP 55A DIFF.PRESSURE CONTROL RELAY:60S R:1-+12 DIF:0.3-4.5

060G3011            "MBS 33-2011-1AB08 (GRUNFOSS) PRESSURE RANGE: 0-10BAR"

018F6265             COIL 24VAC, 10W

018F6707             COIL 24V 50HZ 10W

018F6857             COIL 24VDC - 18W, 50/60HZ

018F6282             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

195N1049            VLT2822 2.2KW,3 PHASE, 380V-460VAC

060G1125            "PRESSURE TRANSMITTER  MBS 3000"

131B2128             FC302/1,5KW,IP20,3X380-500V, RFI

130B1246             MCA 114 PROFIBUS CONVERTER

131F6637             FC202/11KW,IP20,3X380VAC

018F6901             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

018F6282             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

084B8536             "REFRIGERATION CONTROLLER EKC 202D"

084N1178            "TEMPERATURE SENSOR EKS 111"

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

060 - 113366       PRESSURE CONTROL KP35

060 - 121966       "PRESSURE CONTROL KPI35"

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

060G3582           

060G3583            SENSOR MBS 3050-3611-1GB04

060 -126166       

009G0102           

009G0142           

060B029866        "OIL DIFF.PRESSURE CONTROL MP55A"

060BD17566       

060 - 129466       "KP 15A PRESS.CTRL-1M STEEL CAPRGE:LP-0.2-+7.5,DIFF:0.7-4 AUTO"

060 - 120566       "DUAL PRESSURE CONTROL  KP7ABS"

060L113166         "KP 98 THERMOSTAT DIFF.HT:+180C CAP 1M/2M"

060 - 116066       "LOW PRESSURE CONTROL KP1A"

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

S1 - 02529139001              TRANSDUCER PRESSURE

060G2154            "PRESSURE TRANSMITTER  AKS 32R"

017 - 520066       "PRESSURE CONTROL RT116"

084B8536             "REFRIGERATION CONTROLLER EKC 202D"

084B7066             EKC 315A

131B3532             FC102/2.2kW - 3P - 380V, IP20

131F0426             FC102/11kW - 3P - 380V, IP20

018F6701             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 10W"

032U7132            "EVSI 32 VALVE HOUSING SERVO-OP ISO-G1/1/4 MEDIA: WBD"

032F6220             EVRA 20 VALVE BODY W/O FLANGES

195N1037            VLT2815 1.5KW,3PHASE, 380V-460VAC

195N1049            VLT2822 2.2KW,3PHASE, 380V-460VAC

195N1085            VLT2855 5.5KW,3PHASE, 380-460VAC

195N1097            VLT2875 7.5KW,3PHASE, 380-460VAC

175G5046            MCD3132-T5-C21-CV4

032U7135            "EVSI 32 VALVE HOUSING (NO) ISO-G1/1/4 MEDIA: OLW"

018F6851             COIL 220VDC - 20W, 50/60HZ

018F6857             COIL 24VDC - 18W, 50/60HZ

009G7020           

009G7021            "BALL VALVE GBC 10s"

009G7022            "BALL VALVE GBC 12s"

009G7023            "BALL VALVE GBC 16s"

GBC - 6S               VALVE

GBC - 10S             VALVE

GBC - 12S             VALVE

GBC - 16S             VALVE

060G3583            SENSOR MBS 3050-3611-1GB04

148H3103             "FIA FILTER 65A W/O STRAINER CONN:65MM/2.1/2'', STRAIGHTWAY"

020 - 1023            "NRVH 19S CHECK VALVE CONN:3/4'' SOLDER STRAIGHTWAY"

006 - 0043            "FA 15 STRAINER FOR EVR 15, EVRA 3,10,15"

148B4376             "STC 125 A STR STOP VALVE HANDWHEEL"

148G3145            "SCA 65 A STOP/CHECKVALVE CONN:65MM/2.1/2'',ANGLEWAY"

067G4003            "VALVE BODY/T55 CONN:1/1/8X1/3/8''SOLDER STR"

067B4010             "VALVE BODY/T-TE5 CONN:1/2X7/8''SOLDER ANGLEWAY"

068 - 2096            "ORIFICE NO.6 WITH STRAINER FOR ADAPTER"

018F6701             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 10W"

148G3144            "SCA 50A ANG STOP/CHECK VALVE CONN:50MM/2'',ANGLEWAY"

148G3091            SCA 40A ANG STOP/CHECK VALVE

148B4374             "STC 40 A STR STOP VALVE HANDWHEEL"

148B4356             "STC 40 A ANG STOP VALVE HANDWHEEL"

184B4354             "STC 40 A ANG STOP VALVE HANDWHEEL"

2415+485             "REG 10A STR CONE#3 REG VALVE CONN:10MM/3/8'',STRAIGHTWAY"

032F1240             "EVR 20 VALVE BODY  7/8''SOLDER(AC)"

032F1244             "EVR 20 VALVE BODY  1-1/8''SOLDER"

148H3204             "AKS38 FLOAT SWITCH,BUT WELD ANSI DN25"

067B3250             "TEX 5-W/O MOP-R22 RGE:N-40 TO+10C;3M CAP TUBE"

067B4013             TE 5 VALVE BODY

067B3227             "TEX 12-W/O MOP-R22 RGE:N-40 TO+10C;3M CAP TUBE"

067N2018            TGEX 30

018F6257             "COIL FOR SOLENOID VALVE  24V 50HZ 20W"

067B3297             "TEN 5-W/O MOP-R134A RGE:N-40 TO+10C;3M CAP TUBE"

067B3342             "TES 5-W/O MOP-R507/R404A  RGE:N-40 TO+10C;3M CAP TUBE"

148B4340             "STC 15 A STR STOP VALVE HANDWEEL"

148B4344             "STC 20 A STR STOP VALVE HANDWEEL"

148B4352             "STC 32 A STR STOP VALVE HANDWEEL"

009G0101            "BML 6 STOP VALVE CONN:1/4IN FLARE STRAIGHTWAY"

148H3103             "FIA FILTER 65A W/O STRAINER CONN:65MM/2.1/2, STRAIGHTWAY"

148H3104             "FIA FILTER 80A W/O STRAINER CONN:80MM/3, STRAIGHTWAY"

148H3204             "AKS38 FLOAT SWITCH,BUT WELD ANSI DN25"

060G3628            MBS 3050-3411-5GB04

032F8079             EVR 6 FLARE 5/8IN MULTI 12

032F1214             "EVR 10 VALVE BODY  5/8''SOLDER (AC/DC)"

060G3658            "PRESSURE TRANSMITTER MBS 3050"

060G3628            MBS 3050-3411-5GB04

032F8098             EVR 10 FLARE 5/8IN MULTI 12

2412+372             "SVA 10A 221 STOP VALVE CONN:10MM/3/8'',STRAIGHTWAY"

067B4009             "THERM. EXP. VALVE VALVE BODY"

2415+485             "REG 10A STR CONE#3 REG VALVE CONN:10MM/3/8'',STRAIGHTWAY"

084B4515             AKM5, SOFTWARE, USB, 1 USE

084B2262             AKA 241, BASIC-PC

084H4500             "AKS 4100 LEVEL SENSOR CABLE 5 M W/O HMI"

042H2101             "AKVA20-1 VALVE WELD CON.1 1/4IN EXP.VLV"

027F3057             PMFL 80-4 EXP.MAIN VALVE

027F0242             PISTON ASSY.PMFL 80-5

027F3034             PMLX50 SOL.VALVE

148H3120             FIA STRAINER 250MY

060 - 519066       KP 6 PRESSURE CONTROL

034L0042          "KVL 15 CRANKCASE PRESS.REG. CONN.5/8''/16 MM FLARE R:0.2-6"

032F0206             "SPARE PARTS-SERVICE KIT FOR EVRA 20"

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

032F2208             "EVR 25 SOLDER ODF-ODF 1 3/8IN SINGLEP"

042H1104             "EVR 32 VALVE BODY 1 5/8'' SOLDER (AC/DC)"

042H1112             "EVR 40 VALVE BODY 2 1/8'' SOLDER (AC/DC)"

068Z3209             "TEX 2 EXP.VALVE W/O ORIFICE CAP.1.5M,CONN.3/8X1/2'' FLARE"

068Z3206             "TX 2 EXP.VALVE W/O ORIFICE CAP.1.5M,CONN.3/8X1/2'' FLARE"

027F3032             PMLX32 SOL.VALVE

027F3033             PMLX40 SOL.VALVE

032F2208             "EVR 25 SOLDER ODF-ODF 1 3/8IN SINGLEP"

032F2201             "EVR 25 VALVE BODY 1 1/8''SOLDER (AC/DC)"

042H1104             "EVR 32 VALVE BODY 1 5/8''SOLDER (AC/DC)"

042H1112             "EVR 40 VALVE BODY 2 1/8''SOLDER (AC/DC)"

068Z3209             "TEX 2 EXP.VALVE W/O ORIFICE CAP.1.5M,CONN.3/8X1/2'' FLARE"

148H3131             FIA STRAINER 150MY

042H1112             "EVR 40 VALVE BODY 2 1/8'' SOLDER (AC/DC)"

032F6225             EVRA 25 VALVE BODY W/O FLANGES

032F6216             EVRAT 15 VALVE BODY W/O FLANGES

027F3007             PM 1-40 MAIN VALVE

027N2440            "FLANGE TYPE 10 1/1/2'' WELD FLANGES"

060G2105            "AKS 33 PRESSURE SENSOR CONN:G3/8A RGE:-1-+12 BAR"

2416+151             SFV 20 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR

068Z3206             "TX 2 EXP.VALVE W/O ORIFICE CAP.1.5M,CONN.3/8X1/2'' FLARE"

068 - 2003            ORIFICE NO.00 - FLARE

068 - 2010            T/T2 ORIFICE NO.1 WITH FILTER-FLARE

068 - 2015            ORIFICE NO.02 - FLARE

068 - 2006            ORIFICE NO.03 - FLARE

068 - 2007            ORIFICE NO.04 - FLARE

068 - 2009            ORIFICE NO.06 - FLARE

032F6216             EVRAT 15 VALVE BODY W/O FLANGES

032F6225             EVRA 25 VALVE BODY W/O FLANGES

018F6801             "COIL FOR SOLENOID VALVE  220/230V 50HZ 12W"

027B1101             "CVP PILOT VALVE RANGE: -0.66 - 2 BAR"

042H1126             EVRA 32 VALVE BODY

042H1128             EVRA 40 VALVE BODY

032U7132            "EVSI 32 VALVE HOUSING SERVO-OP ISO-G1/1/4 MEDIA: WBD"

2416+154             "SFV 25T 218 SAFETY VLV 18BAR CONN:25MM/1''"

042H1104             "EVR 32 VALVE BODY 1 5/8'' SOLDER (AC/DC)"

032F6277             "SPARE PARTS-SERVICE KIT FOR EVRA 20"

148H3119             FIA STRAINER 150MY

034L0022              "KVP 15 EVAP.PRESS.REGULATOR CONN.5/8''/16MM FLARE RGE:0-5.5"

042H1112             "EVR 40 VALVE BODY 2 1/8'' SOLDER (AC/DC)"

032U7132            "EVSI 32 VALVE HOUSING SERVO-OP ISO-G1/1/4 MEDIA: WBD"

034L0022              "KVP 15 EVAP.PRESS.REGULATOR CONN.5/8''/16MM FLARE RGE:0-5.5"

MT64 - 4VM       "MT64HM5CVE MT64-4 MANEUROP COMPRESSOR 400(460)/3/50~60,R22"

MT80 - 4VM       "MT80HP4AVE MT80-4 MANEUROP COMPRESSOR 400(460)/3/50~60,R22"

060 - 110891       KP 36 PRESSOSTAT/2 - 14 BAR PE

060 - 110191       KP1 PRESSOSTAT

023U1392            48-DM SOLID CORE I/P=8 (SAGI)

023Z5043             DML 163 (NEW) FILTER DRIER

023Z5009             DCL 164 (NEW) FILTER DRIER

023Z5044             DML 164 (NEW) FILTER DRIER

023Z5010             DCL 165 (NEW) FILTER DRIER

023Z5045             DML 165 (NEW) FILTER DRIER

023Z0013             DCL 304 (NEW) FILTER DRIER

023Z0050             DML 304 (NEW) FILTER DRIER

023Z0014             DCL 305 (NEW) FILTER DRIER

023Z0156             DCL 306 (NEW) FILTER DRIER

023Z5040             DML 083 (NEW) FILTER DRIER

023Z5005             DCL 083 (NEW) FILTER DRIER

023U1392            48-DM SOLID CORE I/P=8 (SAGI)

023U1921            48-F FILTER INSERT

023Z5003             DCL 053 (NEW) FILTER DRIER

148B3768             "SNV-ST CD10 - W100 STOP NEEDLE VALVE"

023Z5008             DCL 163 (NEW) FILTER DRIER

017 - 520866       "RT 120 THERMOSTAT RGE: 120-215 DIFF:7-30/1.8-9"

017 - 505566       RT7 TEMPERARURE CONTROL

060 - 129466       "KP 15A PRESS.CTRL-1M STEEL CAPRGE:LP-0.2-+7.5,DIFF:0.7-4 AUTO"

060 - 124366       "KP 15A PRESSURE CTRL-1/4'' FLARERGE:LP-0.2-+7.5,DIFF:0.7-4 AUTO"

060L111266         "KP 69 THERMOSTAT-BULB TYPE B R: -5-35C,D:4.5-25/1.8-7K, 2M"

060B017566        MP 55A DIFF.PRESSURE CONTROL RELAY:60S R:1-+12 DIF:0.3-4.5

017 - 501466       RT 3 THERMOSTAT

060 - 110366       "KP 1 PRES CTRL-1/4'' FLAGE RELAY:LP-0.9-+7.0 DIFF:0.7,""MANUAL"""

060B017566        MP 55A DIFF.PRESSURE CONTROL RELAY:60S R:1-+12 DIF:0.3-4.5

017 - 503666       RT 4 THERMOSTAT

017 - 508366       RT 11 THERMOSTAT

061B000466        "MBC 5100-1211-1DB04 G1/4''W FCRGE:0.2-4 DIFF:0.15/0.2FIXED"

061B100566        "MBC 5100-3641-1DB04 G1/4''W FCRGE: 5-40 DIFF:1.00/4.00FIXED"

061B100366        "MBC 5100-4241-1DB04 G1/4''W FCRGE:10-100 DIFF:1.70/6.00FIXED"

061B100266        "MBC 5100-3231-1DB04 G1/4''W FCRGE:5-20 DIFF:0.35/1.20FIXED"

060L111866         "KP 73 THERMOSTAT-BULB TYPE D1 R:4-10C,D:4.10/3.5-9K,2M"

017 - 520866       "RT 120 THERMOSTAT RGE: 120-215 DIFF:7-30/1.8-9"

017 - 522266       RT 123 THERMOSTAT

080Z0020             "AK-XM 107A,CONTROL,PLUSE  COUNTER MODULE"


 

Tìm kiếm sản phẩm
Nhà sản xuất
Sản phẩm chính
Biến tần MitsubishiBiến tần DanfossBiến tần SiemensBiến tần ABBBiến tần LenzeBiến tần OmronBiến tần JujiBiến tần HitachiBiến tần ToshibaBiến tần LSBiến tần SchneiderBiến tần PowtranBiến tần SolcomBiến tần CutesBiến tần Allen BradleyVan UniverVan SamsonVan ARCAVan EAVan TomoeVan FLOTECHVan BurkertVan Ako-ArmaturenVan MacVan CimberioVan AFAVan SMCVan ParkerVan DanfossVan Uni-dVAN GSRVan HoneywellVan SauterVan Krom SchroderVan SaginomiyaVan NichidenVan AutosigmaVan AscoVan NorgrenVan BrayVan BelimoVan KonanVan Bronkhorst Hi-TechVan FestoVan YoshitakeVan KoganeiVan Cesare BonettiVan ValtorcVan KZVavalveVan AvconVan BolatekVan WattVan Zwick ArmaturenVan JaudtVan NIBCOVan HaywardVan JordanVan SKPVan AscaVan YoshitakeVan DofluidVan seven ocean hydraulicVan ShakoPLC OmronPLC MitsubishiPLC SiemensPLC LSPLC Allen-Bradley Rockwell AutomationPLC SchneiderPLC LiyanLoad cells HBMLoad cells PTLoad cells MinebeaLoad cells Mettler ToledoLoad cells Bongshin LoadcellLoad cells CelsumLoad cells A&DLoad cells Virtual Measurements & ControlLoad cells HoneywellLoad cells GefranLoad cells Revere TransducerLoad cell UnipulseLoad cell BenuiLoad cell Chi Mei ElectronicsLoad cells LAUMASBơm ly tâmBơm bánh răngBơm màng nhựa +Kim loạiBơm nhúng chìmBơm hoá chấtBơm chân khôngBơm bùnBơm định lượngBơm màngBơm cao ápBơm áp suấtBơm chìm nước thảiBơm dầu cao áp cho đầu đốtBộ nguồn thủy lựcVan thủy lựcMotor thủy lựcBơm thủy lựcXy lanh thủy lựcCảm biến quang điệnCảm biến tiệm cậnCảm biến từCảm biến nhiệt độCảm biến áp suấtCảm biến siêu âmCảm biến điện dungCảm biến sợi quangCảm biến vùngCảm biến thông minhCảm biến vòng quayCảm biến rađaCảm biến chênh ápCảm biến lưu lượngCảm biến dịch chuyểnCảm biến LaserCảm biến vị tríCảm biến mứcCảm biến hồng ngoạiCảm biến mắt thầnĐộng cơ ServoGear MotorAC MotorDC MotorMáy cắt- MitsubishiMáy cắt-AndeliCáp điều khiển chống nhiễuCáp điệnCan nhiệt ABBCan nhiệt ZamasensorSamilCan nhiệt Maltec-TCầu chì BussmanCầu chì SIBACầu chì m.schneiderCầu chì BalsCầu chì SiemensCầu chì Ferraz ShawmutCầu chì LITTELFUSECầu chì Jean MullerCông tắc thườngCông tắc hành trìnhCông tắc chuyển mạchCông tắc áp suấtCông tắc thời gianCông tắc báo mứcCông tắc lân cận(proximity switch)Công tắc dòng chảyCông tắc phaoCông tắc nhiệt độCông tắc an toànCầu chì tự rơiVan chống sétĐầu cáp, Hộp nối cáp co ngót 24kV, 35KVCách điện thanh Silicone 24kV, 35KVDao cách ly ngoài trời, trong nhà 22kV,35KVCầu chì ống 22KV, 35KVTụ bù hạ thếMáy cắt điện tự đóng lạiCầu chì SI 10KVCầu chì IIK 10KVỐng cầu chì IIK10KVỐng cầu chì IIK 35KVCầu daoĐiện trở đun nướcĐiện trở nồi hơiĐiện trở khôĐiện trở SaunaĐiện trở sấyĐiện trở đun chìĐiện trở đúc gangĐiện trở đúc nhômĐiện trở đúc đồngĐiện trở cánh tản nhịêtĐiện trở bếpĐiện trở vòngĐiện trở tấm dẹpRơ le bán dẫnRơ le thời gianRơ le bản mạchRơ le bảo vệRơ le bảo vệ động cơ kỹ thuật sốRơ le công tắcRơ le bảo vệ dòng ròRơ le bảo vệ bơm chìm RhombergRơ le nhiệtRơ le điều khiểnRơ le tự động điều chỉnh bù công suấtBộ nguồn Allen BradleyXi lanh khíXi lanh nén khíXi lanh thuỷ lựcXi lanh điện từAPTOMAT SiemensAPTOMAT MoellerAPTOMAT ABBAPTOMAT MitsubishiAPTOMAT SchneiderAPTOMAT LSBộ khởi động từ SiemensTransmitter SiemensTransmitter RuegerTransmitter Camille BauerTransmitters AplisensTransmitter Dwyer InstrumentsTransmitter IndumartTransmitters KellerTransmitters ADOSTransmitter InorTransmitter ValcomTransmitter SitronTransmitter PoraTransmitter AplisenTransmitter DanfossLogo SiemensLogo OmronModule Allen BradleyModule Pepperl FuchsBộ giải mã vòng quayBộ mã hoá vòng quay loại tương đốiBộ giải mã vòng quay loại tuyệt đốiBộ mã hoá vòng quay loại có bánh xeContactor ABBContactor FujiContactor MoellerContactor SiemensContactor MitsubishiContactor SchneiderContactor LSContactor Igel ElektronikĐồng hồ áp suấtĐồng hồ vạn năngĐồng hồ hiển thị kỹ thuật sốĐồng hồ đo lưu lượngĐồng hồ báo mứcĐồng hồ đa chức năngĐèn thoát hiểm, đèn sự cố, đèn exitĐèn chiếu sáng cảm biếnĐèn chiếu sáng công nghiệpĐèn pha cao ápKhớp nối cao suKhớp nối inoxKhớp nối phủ teflonSửa chữa biến tầnSửa chữa bơmSửa chữa máy phát điệnSửa chữa PLCBộ điều khiển đo chênh ápBộ điều khiển chương trìnhBộ điều khiển đầu đốtBộ điều khiển máy phátBộ điều khiển ServoBộ điều khiển nhiệt độ phòngBộ điều khiển lập trình đơn giảnBộ điều khiển cảm biếnBộ điều khiển vị trí có thể lập trìnhBộ điều khiển đo đa chức năngBộ điều khiển động cơ ServoBộ điều khiển động cơ một chiềuBộ điều khiển nhiệt độBộ điều khiển động cơPanelview-Allen BradleyCoil Danfoss
Đăng nhập hệ thống

Đăng ký

Quên mật khẩu

Giỏ hàng của bạn
Có 0 Sản phẩm
Thành tiền: 0 VND
Nghe nhạc
Giới thiệu website

Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
AAM22.12350.9
ABT40.900
ACC30.700
ACL11.211.24270
AGD56.500
AGF27.900
AGM18.31810-0.3
AGR4.954140.1
ALP3.63.41,100-0.2
ANV6.76.810.1
APC10.210.31510.1
ASM6.76.91,5000.2
ASP4.54.31-0.2
ATA4.74.6130-0.1
AVF7.47.440
BBC22.622.545-0.1
BCE7.87.910.1
BCI16161500
BGM4.24.420.2
BHS16.816.810
BIC99.1100.1
BMC5453.5100-0.5
BMI13.913.697-0.3
BMP6564.520-0.5
BRC11.311.3100
BSI3.33.250-0.1
BT65.75.8500.1
BTP13.714.11000.4
BTT2500
BVH51.5511-0.5
C2115.414.54-0.9
C3214.113.884-0.3
C4716.900
CCI9.29.1180-0.1
CCL3.73.720
CDC4.34.3340
CIG2.52.610.1
CII2120.86-0.2
CLC18.518.410-0.1
CLG8.18.3250.2
CLP5.100
CLW11.700
CMG4.84.810
CMT5.200
CMV17.400
CMX5.95.550-0.4
CNG3029.850-0.2
CNT4.14300-0.1
COM3400
CSM33.633.61,8000
CTD36.636.1100-0.5
CTG18.718.81,0000.1
CTI6.56.950.4
CYC2.72.7100
D2D17.117.31000.2
DAG14.514.5450
DCL1413.920-0.1
DCT2.32.3100
DHA8.18.110
DHC7.2770-0.2
DHG8081301
DHM10.911.61000.7
DIC6.46.4500
DIG12.712.4200-0.3
DLG44.110.1
DMC28.728.417-0.3
DPM44.944.850-0.1
DPR52.500
DQC23.724.921.2
DRC34.735500.3
DRH1.600
DRL2525500
DSN5656.5800.5
DTA4.100
DTL1312.7167-0.3
DTT5.400
DVP7070250
DXG8.58.3400-0.2
DXV2.72.73350
EIB14.814.81500
ELC21.221159-0.2
EMC7.400
EVE202010
FBT3.900
FCM17.916.71-1.2
FCN17171,0000
FDC22.700
FDG10.700
FMC109.71-0.3
FPT38.838.620-0.2
GAS5554.530-0.5
GDT18.300
GIL3028.5100-1.5
GMC19.419.3209-0.1
GMD32.432.31-0.1
GSP76.950-0.1
GTA8.200
GTT10.610.510-0.1
HAG21.921.713-0.2
HAI21.900
HAP5.75.6124-0.1
HAR28.626.62-2
HAS54.720-0.3
HAX3.600
HBC16.416.510.1
HCM20.32011-0.3
HDC14.614.6100
HDG11.611.4100-0.2
HHS1900
HLA6.36.34050
HLG8.68.22-0.4
HMC7.27.2850
HOT2900
HPG30.530.2100-0.3
HQC6.16249-0.1
HRC494620-3
HSG44.344.920.6
HSI500
HT155600
HTI7.57.52000
HTL6.200
HTV14.314.4420.1
HU18.89.210.4
HU31010120
HVG31.731.52-0.2
HVX4.500
ICF3.43.410
IDI6.86.820
IJC99.1400.1
IMP31.331.55000.2
ITA6.86.7364-0.1
ITC7.87.910.1
ITD3.93.9900
JVC18.618.3200-0.3
KAC700
KBC8.18500-0.1
KDC49.44991-0.4
KDH9.19.31,5100.2
KHA11.712.11,0000.4
KHP10.410.44500
KMR2.32.310
KSA9.7103000.3
KSB21.821.6230-0.2
KSH6.16.1400
KSS6.26.52500.3
KTB6.16.21760.1
L109.39.320
LAF4.44.6700.2
LBM10.610.8180.2
LCG6.15.91-0.2
LCM11.812.110.3
LGC16.817.210.4
LGL3.33.270-0.1
LHG12.9121-0.9
LIX2930.91001.9
LM812.813.310.5
LSS12.912.9880
MBB1313520
MCG3.73.6130-0.1
MCP14.913.91-1
MDG3.53.41-0.1
MHC2.800
MPC25.125365-0.1
MSN11111110
MTG3.43.5790.1
NAV6.600
NBB24.123.91-0.2
NHS1313.1100.1
NHW900
NKG8890
NLG19.419.236-0.2
NNC47.147.1990
NSC726856-4
NTB2.500
NTL13.813.738-0.1
NVN3.23.2200
NVT4.500
OGC12122000
OPC67.5655-2.5
PAC17.517.510
PAN33.733.4200-0.3
PDN25.400
PDR10.410.710.3
PET18.418.71000.3
PGC8.88.9500.1
PGD31311000
PGI7.5860.5
PHR28.828.7150-0.1
PIT5.75.5400-0.2
PJT8.300
PNC5.55.71400.2
PNJ25.725.434-0.3
POM12.612.6400
PPC24.125.54001.4
PPI5.15800-0.1
PTB29.529.1200-0.4
PTC5.75.73000
PTK11.211540-0.2
PTL2.72.710
PVD41.841.82000
PVF8.58.51,1640
PVT4.34.4500.1
PXI3.33.2200-0.1
PXL33100
PXM1.61.710.1
PXS9.39.2200-0.1
PXT3.23.132-0.1
QCG6.86.88100
RAL36.500
RDP15.500
REE21.622.1200.5
RIC600
SAM7.57.4250-0.1
SAV8.78.56-0.2
SBA76.918-0.1
SBC12.311.7110-0.6
SBT15.514.280-1.3
SC513.813.910.1
SCD17.617.52-0.1
SEC19.400
SFC2000
SFI20.600
SGT2.52.510
SHI5.15.21000.1
SII13.813.730-0.1
SJD16.215.81,023-0.4
SJS1500
SMA3.43.45000
SMC15.415.4240
SPM28.226.419-1.8
SRC19.519.91,0000.4
SRF2800
SSC4000
SSI17.417.3500-0.1
ST81515.210.2
STB21.921.91,0000
STG1700
STT3.600
SVC1211.9200-0.1
SVI37.200
SVT8.9910.1
SZL14.213.9300-0.3
TAC383710-1
TBC1414980
TCL18.618.3800-0.3
TCM8.18.25000.1
TCO11.300
TCR3.800
TDC9.4101000.6
TDH12.512.4100-0.1
TDW13.400
THG8.58.65100.1
TIC10.710200-0.7
TIE1100
TIX17.917.92000
TLG28.728.420-0.3
TLH5.75.7100
TMP13.100
TMS242359-1
TMT5.65.450-0.2
TNA20.420.380-0.1
TNC15.415.211-0.2
TNT1.81.8100
TPC9.99.910
TRA13013515
TRC505080
TS410.310.2250-0.1
TSC5.25.210
TTF5.35.31000
TTP2727940
TV110.500
TYA44.2100.2
UDC3.63.5700-0.1
UIC10.510.3100-0.2
VCB29.428.81-0.6
VCF230230330
VFG5300
VHC282810
VHG3.800
VIC63.56410.5
VID2.900
VIP7.17500-0.1
VIS11.111539-0.1
VLF7.700
VMD12.812.8120
VNA2.72.61-0.1
VNE5.25.28000
VNG5.300
VNH2.82.7150-0.1
VNI4.14.310.2
VNL12.612.61510
VNM125125200
VNS36.536913-0.5
VOS3.43.4150
VPH4.84.7164-0.1
VPK32.532.216-0.3
VRC4.400
VSC41.541.5500
VSH13.513.52500
VSI6.600
VST2.22.21,1260
VTB9.59.425-0.1
VTF22.822.230-0.6
VTO4.14.110
ASIAGF9.400
MAFPF16.56.52000
PRUBF19.69.710.1
VFMVF115.115.13000
VFMVF46.36.21,000-0.1
Thông tin thời tiết

 

 

Đồng hồ
Đăng ký nhận báo giá

Thống kê
Đang trực tuyến:
Lượt truy cập:

Thông tin tư vấn
Tư vấn online
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955
Liên hệ qua điện thoại
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955
Hỗ trợ bảo hành
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955