English Tiếng Việt Thứ năm, Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới
Allen Bradley


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC kinh doanh các sản phẩm của hãng Allen Bradley như bán ALLEN BRADLEY PLC, bán nút nhấn của hãng ALLEN BRADLEY, bán điều khiển nhiệt độ của hãng ALLEN BRADLEY, bán rơ le thời gian(relays & timer) của hãng ALLEN BRADLEY, bán motor của hãng ALLEN BRADLEY, bán bộ nguồn của hãng ALLEN BRADLEY, bán công tắc hành trình(limit switch) của hãng, bán AC DRIVE của hãng ALLEN BRADLEY, bán động cơ Servo của hãng ALLEN BRADLEY, bán Servo Motor của hãng ALLEN BRADLEY, bán bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối(absolute encoder) của hãng ALLEN BRADLEY...

Để biết thông tin về giá và sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại: Mr.Thạch 0946 753033 / Mr.Phai 0913578498

Hoặc liên hệ qua email:

plchanoi@gmail.com

Hàng tồn kho có sẵn:

140M - C2E - C25

140M - C2E - C16

1785 - ENET

1771 - OMD/B

1771 - A2B/B

1492 - IFM40F/A

DC DRIVER 1395

CAT1300 - DMT

"SMC PLUS

40888 - 313 - 15

150 - A97NBD"

1771 - IMD/B

509 - TOD - A2C

150 - A240NBD

1771AV - EIP

1771 - P7

150 - D51NBR

2098 - DS D - 010

"MSR127T

440R-N23126"

"MSR138DP

440R-M23143"

"140M-C-KRY1

BULLETIN 140M"

140M - C2E - B40

100S - C09D14C

"MSR 127 TP

440R - N23132"

"MSR 127 TP

440R - N23132"

190E - AND2 - CB16C - R

191E - AND3 - CB25C - R

100S - C85D14C

22B - D2P3N104

42GRF - 9002 - QD

42SRL - 6000 - QD

42SRP - 6012 - QD

CAT 60 - 2439

CAT 60 - 2052

43GR - TQC25SL060

700 - TBR60

700 - TBR24

42GRP - 9002 - QD

889D - F4AC - 10

889N - F5AE - 20F

889N - F3AFC - 30F

889R - F3AEA - 10

889R - R3AEA - 10

889R - R4AEA - 10

889N - R3AFC - 20F

889D - F4ACD - 1

889N - F3AFC - 20F

190E - AND2 - CB16C - R

700S - CF620KDC

191E - AND3 - CB25C - R

836TD463JX40

60 - 2657

1756 - IA32/A

1756 - IA16/A

1756 - IB32/B

1756 - TBCH/A

1585D - M4DC - SH

100S - D110KN22BC - 110V

855T - B24GL4

1756 - OW16I

140M - C2E - B40

700S - CF620KDC

60 - 2513

802T - DP1

1492 - SP3C400

836T - T253J

802T - CP

2711P - T12C6D2

2711 - K5A2

1771 - OBN

800T - J2

140M - C2E - C16

140M - C2E - C10

2711P - UM001D - EN - P

1756 - L55/A

1756 - ENBT/A

1756 - BATM/A

"SLC500

1746 - P2"

2098 - DSD - 010

1771 - IBD

1771 - OBD

1771 - IFE

1771 - OFE2

1785 - L40E

1785 - L80E

1747 - L541

1747 - L551

1763 - L16AWA

1746 - NI4

1746 - NO4I

2711 - K6C2L1

1746 - NI8

1756 - IR6I

1756 - OF4

1746 - IA16

1746 - OW16

1756 - BA2

1747 - BA

1747 - UIC

1747 - C13

1794 - AENT

1734 - AENT

1734 - IB8

1734 - AND

1734 - OB8E

1734 - IE2C

1734 - OE2C

1734 - TB

SLC5/4 CPU

20AC8P7A3

1492 - AIFM6S - 3

1492 - CABLE025Y

1492 - ACABLE025Y

1746 - OB16

1746 - IB16

1771  - A3B

1771 - IAN

1771 - IFE

1771 - OFE2

1771 - OWN

1771 - P6S

1785 - L40B

440E - D13112

60947 - 5 - 1

44DE - D13112

1794 - AENT

1734 - AENT

1734 - AND

1734 -- OB8E

1734 - IE2C

1734 - OE2C

1734 - TB

1746 - P1

SLC5/04 CPU

20AC8P7A3

"836T - T253JX9

120 -150R 120VAC"

V06141201

800FD - F2X11

800FD - P5N3R

800FD - P7N3R

800FD - P4N3R

800F - X10

800F - ALP

800FP - F3

800FM - LF4/LE3

800FP - SM22

80FP - U2E4F3

800F - N130

800FP - SM32

800FT - MT64

800FP - MP43

800FP - LU2EFFE

1768 - L43

1768 - PB3

1769 - ECR

1769 - IQ32

1769 - OW16

BR - A - 3V

1746 - P2

22B - A012N114

700 - HF34A24 - 4

1747 - UIC

1756 - CP3

1771 - IBD

1771 - OBD

F7W 23P7

150 - C361NBD

150 - C480NBD

1768 - L43

1768 - PB3

1769 - ECR

1769 - IQ32

1769 - OW16

1746 - NI8

1746 - OB16

1794 - IT8

20BD034M0AYNANC0

20BD011A0AYNANC0

20 - HIM - A3

440E - D13112

42EF - E1EZB - A5M

42EF - R9MPB - A5

1746A13

1746IB16

1746NI8

1746NO4I

1746OB16

1771IAD

1746P4

1747L552

1747SN

1761CBLPM02

1761NETAIC

1794OB16

1762L24BWA

1770XY

1770XYC

150 - F251NBD

1785 - L80E

845H - SJDN14DRY2C

845H - SJD26FWY2C

S82J - 01005DD

H2310240032XX17

E50S8 - 1024 - 3 - T - 24

PMTC - 04 - 1

22C - D072A103

22B - D012N104

23C - D260A10ENNAANN

800H - UR29

1771 - IFE

1771 - OFE2

1785 - L40E

1785 - L80E

1746 - A13

1734 - AENT

1734- IB8

1734 - OB8E

1734 - IE2C

1734 - OE2C

1734 - OW4

1734 - OB8

1769 - L35E

1747 - L541

1769 - PA4

1769 - PA3

1769 - PA2

1746 - P4

1734 - TB

Y - 3023 - 2 - H00AA

845H - SJDN14DRY2C

845H - SJDP26FWY2C

150 - C361NBD

150 - C480NBD

EK - 43787

150 - F251NBD

1784 - PKTX

100 - D300ED11

1771 - OBD

1770 - XY

1770 - XYC

1756 - BATM

1785 - L20E

1756 - BA1

1756 - PA72

1756 - L63

1756 - ENBT

9324 - RLD300 ENE

1756 - IV 32

1756 - OB32

1756 - IF6I

1756 - OF4

1756 - CP3

1771 - IFE

22B - D017N104

440R - N23126

Y - 3023 - 2 - H00AA

100 - C60KF00

100 - D110KF11

193 - EEGE

1762 - IF2OF2

3P - C60

1746 - NI8

1746 - OB16

1761 - L32BWA

1761 - CPL - PM02

9324 - RLM0800ENE

1770 - XY

1770 - XYC

1756 - BATM

1771 - OBD

1785 - L20E

1747 - UIC

1747 - UIC

1756 - CP3

9324 - RL0300ENE

1756 - DNB

1756 - ENBT

1756 - IB32

1756 - IF8

1756 - IG16

1756 - L6

1746 - A7

1746 - A13

1479 - C - M5 - 3 - N

Y - 3023 - 2 - H00AA

1771 - A3B

1771 - IAN

1771 - IFE

1771 - OWN

1771 - P6S

1785 - L40B

700 - HF34A24 - 4

1756 - TBNH

1756 - TBCH

1756 - BA1

800F - X10

800F - ALP

800FP - F3

800FM - LF4/LE3

800FP - SM22

800F - N130

800FP - SM32

800FP - MT64

800FP - MP4

800FT - LU2EFFE

1746 - P2

22B - D017N104

42EF - E1EZB - A5

42EF - R9MPB - A5

2711 - NC13

1747 - CP3

 1769-PA2

1769-L32E

1769-OW81

1769-IF8

1769-IA16

1769-IT6

1769-OF8C

1794-IT8 

 

 

Tìm kiếm sản phẩm
Nhà sản xuất
Sản phẩm chính
Biến tần MitsubishiBiến tần DanfossBiến tần SiemensBiến tần ABBBiến tần LenzeBiến tần OmronBiến tần JujiBiến tần HitachiBiến tần ToshibaBiến tần LSBiến tần SchneiderBiến tần PowtranBiến tần SolcomBiến tần CutesBiến tần Allen BradleyVan UniverVan SamsonVan ARCAVan EAVan TomoeVan FLOTECHVan BurkertVan Ako-ArmaturenVan MacVan CimberioVan AFAVan SMCVan ParkerVan DanfossVan Uni-dVAN GSRVan HoneywellVan SauterVan Krom SchroderVan SaginomiyaVan NichidenVan AutosigmaVan AscoVan NorgrenVan BrayVan BelimoVan KonanVan Bronkhorst Hi-TechVan FestoVan YoshitakeVan KoganeiVan Cesare BonettiVan ValtorcVan KZVavalveVan AvconVan BolatekVan WattVan Zwick ArmaturenVan JaudtVan NIBCOVan HaywardVan JordanVan SKPVan AscaVan YoshitakeVan DofluidVan seven ocean hydraulicVan ShakoPLC OmronPLC MitsubishiPLC SiemensPLC LSPLC Allen-Bradley Rockwell AutomationPLC SchneiderPLC LiyanLoad cells HBMLoad cells PTLoad cells MinebeaLoad cells Mettler ToledoLoad cells Bongshin LoadcellLoad cells CelsumLoad cells A&DLoad cells Virtual Measurements & ControlLoad cells HoneywellLoad cells GefranLoad cells Revere TransducerLoad cell UnipulseLoad cell BenuiLoad cell Chi Mei ElectronicsLoad cells LAUMASBơm ly tâmBơm bánh răngBơm màng nhựa +Kim loạiBơm nhúng chìmBơm hoá chấtBơm chân khôngBơm bùnBơm định lượngBơm màngBơm cao ápBơm áp suấtBơm chìm nước thảiBơm dầu cao áp cho đầu đốtBộ nguồn thủy lựcVan thủy lựcMotor thủy lựcBơm thủy lựcXy lanh thủy lựcCảm biến quang điệnCảm biến tiệm cậnCảm biến từCảm biến nhiệt độCảm biến áp suấtCảm biến siêu âmCảm biến điện dungCảm biến sợi quangCảm biến vùngCảm biến thông minhCảm biến vòng quayCảm biến rađaCảm biến chênh ápCảm biến lưu lượngCảm biến dịch chuyểnCảm biến LaserCảm biến vị tríCảm biến mứcCảm biến hồng ngoạiCảm biến mắt thầnĐộng cơ ServoGear MotorAC MotorDC MotorMáy cắt- MitsubishiMáy cắt-AndeliCáp điều khiển chống nhiễuCáp điệnCan nhiệt ABBCan nhiệt ZamasensorSamilCan nhiệt Maltec-TCầu chì BussmanCầu chì SIBACầu chì m.schneiderCầu chì BalsCầu chì SiemensCầu chì Ferraz ShawmutCầu chì LITTELFUSECầu chì Jean MullerCông tắc thườngCông tắc hành trìnhCông tắc chuyển mạchCông tắc áp suấtCông tắc thời gianCông tắc báo mứcCông tắc lân cận(proximity switch)Công tắc dòng chảyCông tắc phaoCông tắc nhiệt độCông tắc an toànCầu chì tự rơiVan chống sétĐầu cáp, Hộp nối cáp co ngót 24kV, 35KVCách điện thanh Silicone 24kV, 35KVDao cách ly ngoài trời, trong nhà 22kV,35KVCầu chì ống 22KV, 35KVTụ bù hạ thếMáy cắt điện tự đóng lạiCầu chì SI 10KVCầu chì IIK 10KVỐng cầu chì IIK10KVỐng cầu chì IIK 35KVCầu daoĐiện trở đun nướcĐiện trở nồi hơiĐiện trở khôĐiện trở SaunaĐiện trở sấyĐiện trở đun chìĐiện trở đúc gangĐiện trở đúc nhômĐiện trở đúc đồngĐiện trở cánh tản nhịêtĐiện trở bếpĐiện trở vòngĐiện trở tấm dẹpRơ le bán dẫnRơ le thời gianRơ le bản mạchRơ le bảo vệRơ le bảo vệ động cơ kỹ thuật sốRơ le công tắcRơ le bảo vệ dòng ròRơ le bảo vệ bơm chìm RhombergRơ le nhiệtRơ le điều khiểnRơ le tự động điều chỉnh bù công suấtBộ nguồn Allen BradleyXi lanh khíXi lanh nén khíXi lanh thuỷ lựcXi lanh điện từAPTOMAT SiemensAPTOMAT MoellerAPTOMAT ABBAPTOMAT MitsubishiAPTOMAT SchneiderAPTOMAT LSBộ khởi động từ SiemensTransmitter SiemensTransmitter RuegerTransmitter Camille BauerTransmitters AplisensTransmitter Dwyer InstrumentsTransmitter IndumartTransmitters KellerTransmitters ADOSTransmitter InorTransmitter ValcomTransmitter SitronTransmitter PoraTransmitter AplisenTransmitter DanfossLogo SiemensLogo OmronModule Allen BradleyModule Pepperl FuchsBộ giải mã vòng quayBộ mã hoá vòng quay loại tương đốiBộ giải mã vòng quay loại tuyệt đốiBộ mã hoá vòng quay loại có bánh xeContactor ABBContactor FujiContactor MoellerContactor SiemensContactor MitsubishiContactor SchneiderContactor LSContactor Igel ElektronikĐồng hồ áp suấtĐồng hồ vạn năngĐồng hồ hiển thị kỹ thuật sốĐồng hồ đo lưu lượngĐồng hồ báo mứcĐồng hồ đa chức năngĐèn thoát hiểm, đèn sự cố, đèn exitĐèn chiếu sáng cảm biếnĐèn chiếu sáng công nghiệpĐèn pha cao ápKhớp nối cao suKhớp nối inoxKhớp nối phủ teflonSửa chữa biến tầnSửa chữa bơmSửa chữa máy phát điệnSửa chữa PLCBộ điều khiển đo chênh ápBộ điều khiển chương trìnhBộ điều khiển đầu đốtBộ điều khiển máy phátBộ điều khiển ServoBộ điều khiển nhiệt độ phòngBộ điều khiển lập trình đơn giảnBộ điều khiển cảm biếnBộ điều khiển vị trí có thể lập trìnhBộ điều khiển đo đa chức năngBộ điều khiển động cơ ServoBộ điều khiển động cơ một chiềuBộ điều khiển nhiệt độBộ điều khiển động cơPanelview-Allen BradleyCoil Danfoss
Đăng nhập hệ thống

Đăng ký

Quên mật khẩu

Giỏ hàng của bạn
Có 0 Sản phẩm
Thành tiền: 0 VND
Nghe nhạc
Giới thiệu website

Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
AAM22.12350.9
ABT40.900
ACC30.700
ACL11.211.24270
AGD56.500
AGF27.900
AGM18.31810-0.3
AGR4.954140.1
ALP3.63.41,100-0.2
ANV6.76.810.1
APC10.210.31510.1
ASM6.76.91,5000.2
ASP4.54.31-0.2
ATA4.74.6130-0.1
AVF7.47.440
BBC22.622.545-0.1
BCE7.87.910.1
BCI16161500
BGM4.24.420.2
BHS16.816.810
BIC99.1100.1
BMC5453.5100-0.5
BMI13.913.697-0.3
BMP6564.520-0.5
BRC11.311.3100
BSI3.33.250-0.1
BT65.75.8500.1
BTP13.714.11000.4
BTT2500
BVH51.5511-0.5
C2115.414.54-0.9
C3214.113.884-0.3
C4716.900
CCI9.29.1180-0.1
CCL3.73.720
CDC4.34.3340
CIG2.52.610.1
CII2120.86-0.2
CLC18.518.410-0.1
CLG8.18.3250.2
CLP5.100
CLW11.700
CMG4.84.810
CMT5.200
CMV17.400
CMX5.95.550-0.4
CNG3029.850-0.2
CNT4.14300-0.1
COM3400
CSM33.633.61,8000
CTD36.636.1100-0.5
CTG18.718.81,0000.1
CTI6.56.950.4
CYC2.72.7100
D2D17.117.31000.2
DAG14.514.5450
DCL1413.920-0.1
DCT2.32.3100
DHA8.18.110
DHC7.2770-0.2
DHG8081301
DHM10.911.61000.7
DIC6.46.4500
DIG12.712.4200-0.3
DLG44.110.1
DMC28.728.417-0.3
DPM44.944.850-0.1
DPR52.500
DQC23.724.921.2
DRC34.735500.3
DRH1.600
DRL2525500
DSN5656.5800.5
DTA4.100
DTL1312.7167-0.3
DTT5.400
DVP7070250
DXG8.58.3400-0.2
DXV2.72.73350
EIB14.814.81500
ELC21.221159-0.2
EMC7.400
EVE202010
FBT3.900
FCM17.916.71-1.2
FCN17171,0000
FDC22.700
FDG10.700
FMC109.71-0.3
FPT38.838.620-0.2
GAS5554.530-0.5
GDT18.300
GIL3028.5100-1.5
GMC19.419.3209-0.1
GMD32.432.31-0.1
GSP76.950-0.1
GTA8.200
GTT10.610.510-0.1
HAG21.921.713-0.2
HAI21.900
HAP5.75.6124-0.1
HAR28.626.62-2
HAS54.720-0.3
HAX3.600
HBC16.416.510.1
HCM20.32011-0.3
HDC14.614.6100
HDG11.611.4100-0.2
HHS1900
HLA6.36.34050
HLG8.68.22-0.4
HMC7.27.2850
HOT2900
HPG30.530.2100-0.3
HQC6.16249-0.1
HRC494620-3
HSG44.344.920.6
HSI500
HT155600
HTI7.57.52000
HTL6.200
HTV14.314.4420.1
HU18.89.210.4
HU31010120
HVG31.731.52-0.2
HVX4.500
ICF3.43.410
IDI6.86.820
IJC99.1400.1
IMP31.331.55000.2
ITA6.86.7364-0.1
ITC7.87.910.1
ITD3.93.9900
JVC18.618.3200-0.3
KAC700
KBC8.18500-0.1
KDC49.44991-0.4
KDH9.19.31,5100.2
KHA11.712.11,0000.4
KHP10.410.44500
KMR2.32.310
KSA9.7103000.3
KSB21.821.6230-0.2
KSH6.16.1400
KSS6.26.52500.3
KTB6.16.21760.1
L109.39.320
LAF4.44.6700.2
LBM10.610.8180.2
LCG6.15.91-0.2
LCM11.812.110.3
LGC16.817.210.4
LGL3.33.270-0.1
LHG12.9121-0.9
LIX2930.91001.9
LM812.813.310.5
LSS12.912.9880
MBB1313520
MCG3.73.6130-0.1
MCP14.913.91-1
MDG3.53.41-0.1
MHC2.800
MPC25.125365-0.1
MSN11111110
MTG3.43.5790.1
NAV6.600
NBB24.123.91-0.2
NHS1313.1100.1
NHW900
NKG8890
NLG19.419.236-0.2
NNC47.147.1990
NSC726856-4
NTB2.500
NTL13.813.738-0.1
NVN3.23.2200
NVT4.500
OGC12122000
OPC67.5655-2.5
PAC17.517.510
PAN33.733.4200-0.3
PDN25.400
PDR10.410.710.3
PET18.418.71000.3
PGC8.88.9500.1
PGD31311000
PGI7.5860.5
PHR28.828.7150-0.1
PIT5.75.5400-0.2
PJT8.300
PNC5.55.71400.2
PNJ25.725.434-0.3
POM12.612.6400
PPC24.125.54001.4
PPI5.15800-0.1
PTB29.529.1200-0.4
PTC5.75.73000
PTK11.211540-0.2
PTL2.72.710
PVD41.841.82000
PVF8.58.51,1640
PVT4.34.4500.1
PXI3.33.2200-0.1
PXL33100
PXM1.61.710.1
PXS9.39.2200-0.1
PXT3.23.132-0.1
QCG6.86.88100
RAL36.500
RDP15.500
REE21.622.1200.5
RIC600
SAM7.57.4250-0.1
SAV8.78.56-0.2
SBA76.918-0.1
SBC12.311.7110-0.6
SBT15.514.280-1.3
SC513.813.910.1
SCD17.617.52-0.1
SEC19.400
SFC2000
SFI20.600
SGT2.52.510
SHI5.15.21000.1
SII13.813.730-0.1
SJD16.215.81,023-0.4
SJS1500
SMA3.43.45000
SMC15.415.4240
SPM28.226.419-1.8
SRC19.519.91,0000.4
SRF2800
SSC4000
SSI17.417.3500-0.1
ST81515.210.2
STB21.921.91,0000
STG1700
STT3.600
SVC1211.9200-0.1
SVI37.200
SVT8.9910.1
SZL14.213.9300-0.3
TAC383710-1
TBC1414980
TCL18.618.3800-0.3
TCM8.18.25000.1
TCO11.300
TCR3.800
TDC9.4101000.6
TDH12.512.4100-0.1
TDW13.400
THG8.58.65100.1
TIC10.710200-0.7
TIE1100
TIX17.917.92000
TLG28.728.420-0.3
TLH5.75.7100
TMP13.100
TMS242359-1
TMT5.65.450-0.2
TNA20.420.380-0.1
TNC15.415.211-0.2
TNT1.81.8100
TPC9.99.910
TRA13013515
TRC505080
TS410.310.2250-0.1
TSC5.25.210
TTF5.35.31000
TTP2727940
TV110.500
TYA44.2100.2
UDC3.63.5700-0.1
UIC10.510.3100-0.2
VCB29.428.81-0.6
VCF230230330
VFG5300
VHC282810
VHG3.800
VIC63.56410.5
VID2.900
VIP7.17500-0.1
VIS11.111539-0.1
VLF7.700
VMD12.812.8120
VNA2.72.61-0.1
VNE5.25.28000
VNG5.300
VNH2.82.7150-0.1
VNI4.14.310.2
VNL12.612.61510
VNM125125200
VNS36.536913-0.5
VOS3.43.4150
VPH4.84.7164-0.1
VPK32.532.216-0.3
VRC4.400
VSC41.541.5500
VSH13.513.52500
VSI6.600
VST2.22.21,1260
VTB9.59.425-0.1
VTF22.822.230-0.6
VTO4.14.110
ASIAGF9.400
MAFPF16.56.52000
PRUBF19.69.710.1
VFMVF115.115.13000
VFMVF46.36.21,000-0.1
Thông tin thời tiết

 

 

Đồng hồ
Đăng ký nhận báo giá

Thống kê
Đang trực tuyến:
Lượt truy cập:

Thông tin tư vấn
Tư vấn online
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955
Liên hệ qua điện thoại
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955
Hỗ trợ bảo hành
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955