English Tiếng Việt Thứ hai, Ngày 13 tháng 7 năm 2020
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới
ABB


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC bán biến tần ABB, bán máy biến áp ABB, bán ABB Inverter, bán ABB servermotor, bán ABB DC MOTOR, bán ABB Contactor, bán máy cắt khí ABB, bán ABB Aptomat, bán máy cắt tự động ABB, bán bộ khởi động cơ ABB, bán bộ khởi động mềm(SOFTSTARTER) ABB, bán cảm biến nhiệt độ (TEMPERATURE SENSORS) ABB, bán can nhiệt ABB, bán biến tần ABB giá tốt nhất Việt Nam.


Sensor đo lưu lượng nước WasterMaster Model: FEV111.050.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.0.A.1.A.2.A.1 ,

261AS.L.S.T.N.2.H,

TB551.3.2.1.0.0.F.15,

Rơ le giám sát dòng điện loại CM-SRS.M2S Model: 1SVR730840R0700,

Model: 266MSH.F.T.S.A.3.J.1-High performance multisensor differential pressure transmitter,

FEV121 100,
3KXS350120L1113,
3KX350120L1103,

V18345-1010560001,

265GS CJP8B1 L1.B2,

ZFG2/211111010,
AC221/211141,

M2VA 80B 3GAA082002-CSE,

M3BP132M43GBP-132-322-ADB,

TSH210.Y0.A1.H20.M2.N4.Y00.K1.T2.A6.Y1.M5,

TSH220 Y0.A4.C51.C8.N2.H3.K5.A19.S.T2.A6.Y1, D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.A,

TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.A13.K1.T2.A6.Y1/0PT,

TTH300.Y0.BF.M5,

FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1.M5, TTH300.Y0.BF.M5,

TSH210.Y0.A1.H20.M2.N4.Y00.K1.T2.A6.Y1.M5,

TSH220.Y0.A4.C72.C7.N4.H3.K5.Y00.S1.T2.A6.Y1,

TTH300.Y0.A.1.BF.K2.M5,

TSH220.Y0.A4.C51.C8.N2.H3.K5.A19.S1.T2.A6.Y1,

TSH220.Y0.A4.C72.C7.N4.H3.K5.A19.S1.T2.A6.Y1,
TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.A13.K1.T2.A6.Y1/0PT,

CM30/200S0E0/STD,

D674A860U01,
D10A1197,
D674A860U03,
FES7000,
FSM1000,
A26-30-10,
A30-30-10,
 A40-30-10,
A50-30-10,
A75-30-10,
TA25-DU-9,
TA25-DU-25,
TA25-DU-32,
TA42-DU-42,
TA75-DU-63,

Variator 3 phases-380V-4kw,

Contactor A75, A50, A145, A30,

Conector CA5-10, CA5-01,

ACS550-01-08A8-4+J404,

ACS550-01-012A-4+J404,

ACS550-01-05A4-4+J404,

TA75-DU-80,
SH202-C6,
A9-30-22,
A9-30-11,
A16-30-22,
A16-30-10,
A260-30-10,

AG5 150-03E-05A6-4,

ACS 150-03E-05A6-4,

ACS150-03E-05A6-4,

ACS355-03E-44A0-4,

M2QA 100L6A,
TA25-DU-14,

T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3P FF 1SDA062770R1,

T5H 630 PR221/P LS/I In=630A 3P FF 1SDA054412R1A,

T1N160 R100,
A95-30-11,
1SVR427031R0000,
1SVR427033R3000, 
1SVR427026R0000,
ETP08-4440,
ETP08-4150,
1SVR427015R0100,
 
S202M-C10,

A185-30-11 + CAL18-11,

T5N630/R630,
T4N320/R320,
T1B160/R50,
TA42DU 25A,
TA42DU 32A,
TA25DU 0.63A,
TA25DU 19A,
TA75DU 42A,
A16-30-10,
S261-C4,
S261-C5,
S2S160-R20 3P,
CP1-10G-10,
CP1-10R-10,
1SDA054547R1,
1SDA054971R1,
1SDA54866R1,
TA25 DU 8.5,
1SDA062770R1,
TA25-DU-19,
TA25 DU 5.0,
1SDA066511R1,
SH202-C6,
A16-30-10,
AF400-30-10,
AF580-30-10,
A300-30-11,
A185-30-11,
A260-30-11,
A210-30-11,
A110-30-11,
A65-30-11,
A9-30-10,
UA95-30-11,
MS32516-20A,
MS325 12,5-16A,
MS325 20-25A,
MS325 2,5-4A,
MS325 9-12,5A,
MS325 6,3-9A,
MS325 1-1,6A,
MS326 4-6,3A,

A260-30-11 1SFL531001R8011,  

FMB53-AA21RA1HDA15B3U,

CLD132-XVA138 HB1,

PM75-ABA1PB1TRDAA,

DE 23.R.P80.S.D.4.Â.2.K.D.02.0.E.X.E.1.AV,

PRK46B/44-S12,

HRT 46/44-800-S12(HRT46B/44-S12),

SLSS96M-1080-T2-24,

SLSE 96M/P-1070-T2-21,

LSR 97/2 SE-L,
LSR 97/4 E-L,
D67A895U01,
D10A11-FAG1190,
TSP111,
PT100,

UA110-30-11 220V-230V 50Hz/230-240 V60Hz,

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p FF,

1SDA062882R1,

ACS355-03E-08A8-4,

S7H1250/R1000,
T5S400/R400,
T3N250/R250,

T5V630PR221DS-LS/I In=630 3p F FC 1150VAC 1SDA054547R1,

1SDA054971R1,

1SDA54866R1,  

TH300.Y0.H.BF.M5 ,

AZ20/0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E/STD,

VT4.1.1.1.1.2F.B.A.A.2.A.2.E.x.0.A.A.A.1, TSP111.Y0.W1.M2.U6.S1.D6.P5.S1.K1.

H4.AZ.RC.M5.W6,

261GC.L.R.L.S.F.H.S.2.H, 261GS.D.K.T.N.2.H,


 

 

Để biết thông tin về giá và sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại: Mr. Thạch 0946 753033 /Mr.Phái  0913578498

Hoặc liên hệ qua email:

plchanoi@gmail.com

 

Hàng tồn kho có sẵn:

List

 Model

 Model

1

A260-30-11
1SFL531001R8011

D674A896U01

2

SH202-C6

A110-30-11

3

A9-30-22

A95-30-11

4

A9-30-11

D10A11-FAG1190

5

CA5-10

D674A860U03

6

CA5-01

1SDA054547R1

7

A16-30-22

1SDA054971R1

8

A16-30-10

1SDA54866R1

9

CA5-10

S7H1250/R1000

10

DE 23.R.P80.S.D.4.A.A.2.K.D.
02.0.E.X.E.1.AV

M2QA-1.5KW,6POLE,IM 85
(MOTOR ABB 1.5KW 380VAC B5 SIZE 90 IP55 6P)

11

TA 25 DU 11

T3N250/R250

12

ACS550-01-08A8-4+J404

TA42DU 25A

13

ACS550-01-05A4-4+J404

TA42DU 32A

14

ACS550-01-012A-4+J404

TA25DU 0.63A

15

ACS550-01-015A-4+J404

TA25DU 19A

16

ACS550-01-023A-4+J404

TA75DU 42A

17

ACS550-01-059A-4+J404

A16-30-10

18

ACS550-01-072A-4+J404

S261-C4

19

ACS550-01-125A-4+J404

S261-C5

20

A75-30-11

S2S160-R20-3P

21

A50-30-11

CP1-10G-10

22

A30-30-10

CP1-10R-10

23

A26-30-10

T5N630/R630

24

CA5-10

T4N320/R320

25

TA25DU25

T1B160/R50

26

A16-30-10

A50-30-11

27

A30-30-10

TA25 DU32

28

A50-30-11

T1N160 R100

29

A75-30-11

A95-30-11

30

TSH210
(Y0.A1.H30.M2.N4Y00.K1.T2.A4.Y1.M5)

TSP111
(TSP111.Y0.W1.M2.U6.S1.D6.P5.S1.K1.H4.AZ.RC.M5.W6)

31

TA25DU25

A185-30-11 + CAL18-11

32

TA75DU42

ACS355-03E-08A8-4

33

TA75DU42

1SDA062882R1

34

TA75DU80

1SFL451022R8011

35

3TF4122-0XD0

1SDA062866R1

36

3TF3200-0XD0

1SDA062770R1

37

PT100

1SDA054412R1

38

TA25DU14

D10A11-FAG1190

39

A12-30-10

TSP111

40

T5H 630 PR221/P LS/I
In = 630A 3p FF

T7H 1000 PR231/P LS/I
In = 1000A 3p FF

41

A9-30-10

D674A895U01

42

CA5-01

PRK 46B/44-S12

43

CA5-10

1SDA062770R1

44

ACS150-03E-05A6-4

SLSS 96M-1080-T2-24

45

ACS355-03E-44A0-4

SLSE 96M/P-1070-T2-21

46

M2QA 100L6A

LSR 97/2 SE-L

47

AG5 150-03E-05A6-4

LSR 97/4 E-L

48

T5S400/R400

CA5-01

49

FES7000

FMB53-AA21RA1HDA15B3U

50

FSM1000

CLD132-XVA138HB1

51

D10A11-FAG1190

PM75-ABA1PB1TRDAA

52

D674A860U03
(D674A860U01)

A260-30-11
1SFL531001R8011

53

DS21-FSM1000-DS21

AF400-30-11

54

FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1.M5
(DE23.R.P80.S.D.4.A.S.A..A.2.K.D..02.0.E.x.E.1.VA)

D10A11-FAG1190
(D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.A)

55

TH300.Y0.BF.M5

A300-30-11

56

TH300.Y0.BF.M5

A185-30-11 

57

CM30/200S0E0/STD

A260-30-11

58

TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.
A13.K1.T2.A6.Y1/0PT

A210-30-11

59

FEV121 100

A110-30-11

60

D674A895U01

A95-30-11

61

AF580-30-11

A63-30-11

62

TH300.Y0.BF.M5

A30-30-10

63

D10A11-FAG1190
(D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.A)

CA5-01

64

S202M-C10

A75-30-11

65

TH300.Y0.BF.M5
(V115181M1000)

A9-30-10

66

D333B007U01

UA 95-30-11

67

D333B008U01

A40-30-10

68

D333B010U01

A26-30-10

69

D333B012U01

MS 32516-20A

70

D333B013U01

MS 325 12,5-16A

71

D333B014U01

MS 325 20-25A

72

D333B015U01

MS 325 2,5-4A

73

CA5-10

MS 325 9-12,5A

74

TSH220
Y0.A4.C51.C8.N2.H3.K5.A19.S1.T2.A6.Y1

TSH220
Y0.A4.C72.C7.N4.H3.K5.A19.S1.T2.A6.Y1

75

MS 325 6,3-9A

MS 325 1-1,6A

76

265GS CJP8B1 L1.B2

MS 325 4-6,3A

77

V18345-1010560001

TA25 DU5.0

78

AC221/211141

1SDA066511R1

79

AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E./STD

SH202-C6

80

TSH210

A16-30-10

81

Y0.A1.H30.M2.N4.Y00.K1.T2.A4.Y1

TA25 DU19

82

265GS CJP8B1 L1.B2

A16-30-10

83

AC221/211141

TA25 DU19

84

AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E./STD

HRT 46/44-800-S12
( HRT 46B/44-S12 )

85

V18345-1010560001

A16-30-10

86

DS21-FSM1000-DS21

TA25 DU8.5

87

SE21-FSM4000-SE21

1SDA054547R1

88

1SDA54866R1

1SDA054971R1

Khởi động mềm 132kW ABB
Call
Số lượng tồn: 10
Rơ le nhiệt contactor ABB TA25DU 18..25A
Call
Số lượng tồn: 12
Contactor ABB A300-30-11
Call
Số lượng tồn: 5
Contactor ABB 75kW
Call
Số lượng tồn: 8
MCCB ABB
Call
Số lượng tồn: 12
Biến tần trung thế - ACS 6000
Call
Số lượng tồn: 9
 Biến tần trung thế - ACS 1000
Call
Số lượng tồn: 12
Biến tần cho chế tạo máy(Servo Drives) ACSM1
Call
Số lượng tồn: 10
Biến tần công nghiệp ACS 800
Call
Số lượng tồn: 15
 ACS 550
Call
Số lượng tồn: 8
ACH 550
Call
Số lượng tồn: 9
ACS 350
Call
Số lượng tồn: 12
ACS 55
Call
Số lượng tồn: 15
PSTB1050-560KW
Call
Số lượng tồn: 15
PSTB 840-450KW
Call
Số lượng tồn: 7
PSTB 720-400KW
Call
Số lượng tồn: 8
PSTB 570-315KW
Call
Số lượng tồn: 15
PSTB 470-250KW
Call
Số lượng tồn: 10
PSTB370-600-70
Call
Số lượng tồn: 12
TSH 210 ABB
Call
Số lượng tồn: 12
TSH 220 ABB
Call
Số lượng tồn: 15
Tìm kiếm sản phẩm
Nhà sản xuất
Sản phẩm chính
Biến tần MitsubishiBiến tần DanfossBiến tần SiemensBiến tần ABBBiến tần LenzeBiến tần OmronBiến tần JujiBiến tần HitachiBiến tần ToshibaBiến tần LSBiến tần SchneiderBiến tần PowtranBiến tần SolcomBiến tần CutesBiến tần Allen BradleyVan UniverVan SamsonVan ARCAVan EAVan TomoeVan FLOTECHVan BurkertVan Ako-ArmaturenVan MacVan CimberioVan AFAVan SMCVan ParkerVan DanfossVan Uni-dVAN GSRVan HoneywellVan SauterVan Krom SchroderVan SaginomiyaVan NichidenVan AutosigmaVan AscoVan NorgrenVan BrayVan BelimoVan KonanVan Bronkhorst Hi-TechVan FestoVan YoshitakeVan KoganeiVan Cesare BonettiVan ValtorcVan KZVavalveVan AvconVan BolatekVan WattVan Zwick ArmaturenVan JaudtVan NIBCOVan HaywardVan JordanVan SKPVan AscaVan YoshitakeVan DofluidVan seven ocean hydraulicVan ShakoPLC OmronPLC MitsubishiPLC SiemensPLC LSPLC Allen-Bradley Rockwell AutomationPLC SchneiderPLC LiyanLoad cells HBMLoad cells PTLoad cells MinebeaLoad cells Mettler ToledoLoad cells Bongshin LoadcellLoad cells CelsumLoad cells A&DLoad cells Virtual Measurements & ControlLoad cells HoneywellLoad cells GefranLoad cells Revere TransducerLoad cell UnipulseLoad cell BenuiLoad cell Chi Mei ElectronicsLoad cells LAUMASBơm ly tâmBơm bánh răngBơm màng nhựa +Kim loạiBơm nhúng chìmBơm hoá chấtBơm chân khôngBơm bùnBơm định lượngBơm màngBơm cao ápBơm áp suấtBơm chìm nước thảiBơm dầu cao áp cho đầu đốtBộ nguồn thủy lựcVan thủy lựcMotor thủy lựcBơm thủy lựcXy lanh thủy lựcCảm biến quang điệnCảm biến tiệm cậnCảm biến từCảm biến nhiệt độCảm biến áp suấtCảm biến siêu âmCảm biến điện dungCảm biến sợi quangCảm biến vùngCảm biến thông minhCảm biến vòng quayCảm biến rađaCảm biến chênh ápCảm biến lưu lượngCảm biến dịch chuyểnCảm biến LaserCảm biến vị tríCảm biến mứcCảm biến hồng ngoạiCảm biến mắt thầnĐộng cơ ServoGear MotorAC MotorDC MotorMáy cắt- MitsubishiMáy cắt-AndeliCáp điều khiển chống nhiễuCáp điệnCan nhiệt ABBCan nhiệt ZamasensorSamilCan nhiệt Maltec-TCầu chì BussmanCầu chì SIBACầu chì m.schneiderCầu chì BalsCầu chì SiemensCầu chì Ferraz ShawmutCầu chì LITTELFUSECầu chì Jean MullerCông tắc thườngCông tắc hành trìnhCông tắc chuyển mạchCông tắc áp suấtCông tắc thời gianCông tắc báo mứcCông tắc lân cận(proximity switch)Công tắc dòng chảyCông tắc phaoCông tắc nhiệt độCông tắc an toànCầu chì tự rơiVan chống sétĐầu cáp, Hộp nối cáp co ngót 24kV, 35KVCách điện thanh Silicone 24kV, 35KVDao cách ly ngoài trời, trong nhà 22kV,35KVCầu chì ống 22KV, 35KVTụ bù hạ thếMáy cắt điện tự đóng lạiCầu chì SI 10KVCầu chì IIK 10KVỐng cầu chì IIK10KVỐng cầu chì IIK 35KVCầu daoĐiện trở đun nướcĐiện trở nồi hơiĐiện trở khôĐiện trở SaunaĐiện trở sấyĐiện trở đun chìĐiện trở đúc gangĐiện trở đúc nhômĐiện trở đúc đồngĐiện trở cánh tản nhịêtĐiện trở bếpĐiện trở vòngĐiện trở tấm dẹpRơ le bán dẫnRơ le thời gianRơ le bản mạchRơ le bảo vệRơ le bảo vệ động cơ kỹ thuật sốRơ le công tắcRơ le bảo vệ dòng ròRơ le bảo vệ bơm chìm RhombergRơ le nhiệtRơ le điều khiểnRơ le tự động điều chỉnh bù công suấtBộ nguồn Allen BradleyXi lanh khíXi lanh nén khíXi lanh thuỷ lựcXi lanh điện từAPTOMAT SiemensAPTOMAT MoellerAPTOMAT ABBAPTOMAT MitsubishiAPTOMAT SchneiderAPTOMAT LSBộ khởi động từ SiemensTransmitter SiemensTransmitter RuegerTransmitter Camille BauerTransmitters AplisensTransmitter Dwyer InstrumentsTransmitter IndumartTransmitters KellerTransmitters ADOSTransmitter InorTransmitter ValcomTransmitter SitronTransmitter PoraTransmitter AplisenTransmitter DanfossLogo SiemensLogo OmronModule Allen BradleyModule Pepperl FuchsBộ giải mã vòng quayBộ mã hoá vòng quay loại tương đốiBộ giải mã vòng quay loại tuyệt đốiBộ mã hoá vòng quay loại có bánh xeContactor ABBContactor FujiContactor MoellerContactor SiemensContactor MitsubishiContactor SchneiderContactor LSContactor Igel ElektronikĐồng hồ áp suấtĐồng hồ vạn năngĐồng hồ hiển thị kỹ thuật sốĐồng hồ đo lưu lượngĐồng hồ báo mứcĐồng hồ đa chức năngĐèn thoát hiểm, đèn sự cố, đèn exitĐèn chiếu sáng cảm biếnĐèn chiếu sáng công nghiệpĐèn pha cao ápKhớp nối cao suKhớp nối inoxKhớp nối phủ teflonSửa chữa biến tầnSửa chữa bơmSửa chữa máy phát điệnSửa chữa PLCBộ điều khiển đo chênh ápBộ điều khiển chương trìnhBộ điều khiển đầu đốtBộ điều khiển máy phátBộ điều khiển ServoBộ điều khiển nhiệt độ phòngBộ điều khiển lập trình đơn giảnBộ điều khiển cảm biếnBộ điều khiển vị trí có thể lập trìnhBộ điều khiển đo đa chức năngBộ điều khiển động cơ ServoBộ điều khiển động cơ một chiềuBộ điều khiển nhiệt độBộ điều khiển động cơPanelview-Allen BradleyCoil Danfoss
Đăng nhập hệ thống

Đăng ký

Quên mật khẩu

Giỏ hàng của bạn
Có 0 Sản phẩm
Thành tiền: 0 VND
Nghe nhạc
Giới thiệu website

Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
AAM22.12350.9
ABT40.900
ACC30.700
ACL11.211.24270
AGD56.500
AGF27.900
AGM18.31810-0.3
AGR4.954140.1
ALP3.63.41,100-0.2
ANV6.76.810.1
APC10.210.31510.1
ASM6.76.91,5000.2
ASP4.54.31-0.2
ATA4.74.6130-0.1
AVF7.47.440
BBC22.622.545-0.1
BCE7.87.910.1
BCI16161500
BGM4.24.420.2
BHS16.816.810
BIC99.1100.1
BMC5453.5100-0.5
BMI13.913.697-0.3
BMP6564.520-0.5
BRC11.311.3100
BSI3.33.250-0.1
BT65.75.8500.1
BTP13.714.11000.4
BTT