English Tiếng Việt Chủ nhật, Ngày 18 tháng 11 năm 2018
Video giới thiệu sản phẩm
Album mới
WIKA


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC kinh doanh các thiết bị, sản phẩm của hãng Wika như các loại đồng hồ áp suất, đồng hồ lưu lượng, nhiệt độ can nhiệt, transmitters, pressure gauges...chuyên bán sản phẩm hãng WIKA như bán bộ truyền áp lực hãng WIKA, bán đồng hồ đo áp lực hãng WIKA, bán can nhiệt hãng WIKA, bán bộ truyền áp lực hãng WIKA, bán thiết bị đo và hiển thị hãng WIKA, bán đồng hồ đo áp lực hãng WIKA, bán phụ kiện đi kèm thiết bị đo hãng WIKA, bán đồng hồ đo áp suất hãng WIKA, bán đồng hồ đo lưu lượng hãng WIKA, bán Transmitter hãng WIKA,

 

Hàng có sẵn trong kho:

 

A10+A-AS-1
TR10-C+T19
T19.10.1PO-1NK-Z
 
WIKA Bourdon Tube, Pressure gauges Industry Series. Type 212.20
TR10-C+T19
WIKA Pressure Gauges. Type 232.50
A10+A-AS-1
WIKA Capsule pressure gauge, process industry series. Type 633.50
T19.10.1PO-1NK-Z
 
WIKA Capsule pressure gauge, process industry series. Type 632.50
TR10-C+T19
 
WIKA Bourdon Tube, Pressure gauges Industry Series. Type 233.50
A10+A-AS-1
WIKA RTD Sensor TR-10
T19.10.1PO-1NK-Z
 
WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge. Type: 111.11.050
WIKA bourdon tube pressure gauge 232.50.063 (dry)

WIKA bourdon tube pressure gauge 233.50.063 (liquid filled)

WIKA bourdon tube pressure gauge 111.11
WIKA bourdon tube pressure gauges 232.50
WIKA 233.30 pressure gauge
WIKA bimental thermometer c/w thermowell S5301/4
WIKA bourdon tube, pressure gauges industry series
WIKA TR10 industrial RTD assembly. Type TR10-C
TW 35
T24.10
Safety pattern series EN837-1
232.50 dry version
WIKA bimental thermometer, industry series. Type R52.100/S
WIKA bimental thermometer, industry series. A52.100/S
WIKA pressure gauge 0…16 bar
WIKA pressure gauge 0…4 bar
WIKA pressure gauge 0…4 (liquid filled)
WIKA pressure gauge 0…16 bar
WIKA pressure gauge 0 mbar … 100 mbar
WIKA pressure gauge -1 bar…+9 bar
WIKA pressure switch PSD-10, PSD-10-M-BBM-HD-ZDM4ZAW-ZZ
WIKA pressure gauge 0…10 bar
WIKA pressure gauge (-760mmHg/0 & 30” Hg/0)
WIKA bourdon tube pressure gauges, stainless stell series
Dial: 160MM
Range: 0-25bar
WIKA bourdon tube pressure gauges, stainless stell series
Dial: 160MM
Range: 0-40bar
WIKA pressure transmitter for general applications
WIKA 9013482
WIKA 12459586
WIKA pressure transmitter for general applications S-10

WIKA Pressure transmitter with field casing F-20

WIKA TR10 Industrial RTD assembly
WIKA DIN RTD assembly with threaded protection tube TR10-C (TR201)
WIKA pressure gauge 0-60 bar MBN12CP502
WIKA Detector 0~700oC. Type TC200
WIKA pressure gauge, form A, D=63
R1/4-213.40.63
EN 837-1
WIKA pressure gauge 0-60 bar
MBN12CP502

WIKA bourdon tube pressure gauge, liquid filled forged brass case. Model: 213.40

WIKA bourdon tube pressure gauge with liquid filled. Model: 233.50, 0-6 barg

WIKA bourdon tube pressure gauge with liquid filled. Model: 233.50, 0-2.5 bar

WIKA capsule pressure gauge, industrial series. Model: 612.20, 0-16mbar
WIKA bourdon tube pressure gauge, dry version. Model: 232.50

WIKA bourdon tube pressure gauge with dry version. Model: 233.50, 0-7 barg

WIKA bourdon tube pressure gauge with liquid filled. Model: 233.50, 0 to 300psi & 21kg/cm2

WIKA bourdon tube pressure gauge with dry version. Model: 233.50, 0 to 150psi & 1kg/cm2

WIKA bourdon tube pressure gauge with dry version. Model: 233.50, 0-16 barg

WIKA bourdon tube pressure gauge with liquid filled. Model: 233.50, 0-4 barg

WIKA bourdon tube pressure gauge with dry version. Model: 233.50, 0-6 barg

WIKA bourdon tube pressure gauge, dry version. Model: 232.50, 0 to 300psi & 21kg/cm2

WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-30”Hg
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-30”-60
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-30
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-60
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-100
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-160
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-200
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-1000
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-2000
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-3000
WIKA 213.40-2.5-1/4CBM-0-5000
WIKA 9318003-213.40-2.5-1/4LM-30”Hg
WIKA 9318011-213.40-2.5-1/4LM-30”-15
WIKA 9318046-213.40-2.5-1/4LM-30”-100
WIKA 9318089-213.40-2.5-1/4LM-30”0-15
WIKA 9310681-213.40-2.5-1/4LM-0-30
WIKA 9310690-213.40-2.5-1/4LM-0-60
WIKA 9310703-213.40-2.5-1/4LM-0-100
WIKA 9310711-213.40-2.5-1/4LM-0-160
WIKA 9310720-213.40-2.5-1/4LM-0-200
WIKA 9310738-213.40-2.5-1/4LM-0-300
WIKA 9310754-213.40-2.5-1/4LM-0-600
WIKA 9310770-213.40-2.5-1/4LM-0-1000
WIKA 9310789-213.40-2.5-1/4LM-0-1500
WIKA 9310897-213.40-2.5-1/4LM-0-2000
WIKA 9310800--213.40-2.5-1/4LM-0-3000
WIKA 9310819-213.40-2.5-1/4LM-0-5000
WIKA 213.53-2.5-1/4LM.30”HG
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-30
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-60
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-100
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-160
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-200
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-300
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-1000
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-2000
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-3000
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-5000
WIKA 213.53-2.5-1/4LM-0-6000
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-60
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-100
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-160
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-300
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-1000
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-3000
WIKA 213.53-2.5-1/4CBM-0-5000
WIKA 111.10-1.5-1/8CBM-0-30
WIKA 111.10-1.5-1/8CBM-0-60
WIKA 111.10-1.5-1/8CBM-0-100
WIKA 111.10-1.5-1/8CBM-0-160
WIKA 111.10-1.5-1/8LM-0-30
WIKA 111.10-1.5-1/8LM-0-100
WIKA 111.10-2.0-1/8CBM, 30”HG
WIKA 111.10-2.0-1/4CBM-0-15
WIKA 111.10-2.0-1/4CBM-0-60
WIKA 111.10-2.0-1/4CBM-0-100
WIKA 111.10-2.0-1/4CBM-0-160
WIKA 111.10-2.0-1/4CBM-0-200
WIKA 111.10-2.0-1/4LM- 30”HG
WIKA 111.10-2.0-1/4LM-0-30
WIKA 111.10-2.0-1/4LM-0-60
WIKA 111.10-2.0-1/4LM-0-100
WIKA 111.10-2.0-1/4LM-0-160
WIKA 111.10-2.5-1/4CBM-0-60
WIKA 111.10-2.5-1/4CBM-0-100
WIKA 111.10-2.5-1/4CBM-0100UC
WIKA 111.10-2.5-1/4CBM-0-160
WIKA 111.10-2.5-1/4CBM-0-200
WIKA 111.10-2.5-1/4CBM-0-1000
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-15
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-60
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-100
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-160
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-200
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-300
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-400
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-600
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-1000
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-1500
WIKA 111.10-2.5-1/4LM-0-3000
WIKA Bourdon Tube, Pressure gauges Industry Series. Type 231.11

WIKA Bourdon Tube, Pressure gauges, stainless steel series. Type 233.50

Đồng hồ đo áp suất WIKA 0-6 bar, DN 50, Type: 232.50

Đồng hồ đo áp suất WIKA 0-6 bar, DN 40, Type: 232.50

Đồng hồ đo áp suất WIKA 0-2.5 bar, DN 40, Type: 232.50

WIKA Level probe model: LS-10

Đồng hồ đo áp suất WIKA 0-15 bar, nối ¼”NPT, chân đứng bằng inox

WIKA Pressure gauge, model 232.50, range: 0-1 kg/cm2 (0-15psi) dual case, ½”NPT

WIKA Capsule pressure gauge, process industry series, model: 633.50, dial 100mm, ½”BSP male, 0-600 mbar
WIKA Capsule pressure gauge, process industry series, model: 633.50, dial 100mm, ½”BSP male, 0-160 mbar
WIKA Capsule pressure gauge, process industry series, model: 633.50, dial 100mm, ½”BSP male, 0-100 mbar
WIKA Capsule pressure gauge, process industry series, model: 632.50, dial 160mm, ½”BSP male, 0-2.5 mbar
WIKA Capsule pressure gauge, process industry series, model: 212.20, dial 100mm,  ½”BSP male, 0-0.6 bar

Đồng hồ đo áp suất WIKA 63mm có dầu, vỏ inox 304, bourdon inox 316L, nối ren sau ¼”, range: 0-4 bar

Đồng hồ đo áp suất WIKA 63mm có dầu, vỏ inox 304, bourdon inox 316L, nối ren sau ¼”, range: 0-10 bar

Đồng hồ đo áp suất WIKA 100mm có dầu, vỏ inox 304, bourdon inox 316L, nối ren sau ¼”, range: 0-25 bar

WIKA pressure gauge 0-16bar

Đồng hồ WIKA 0-15bar mặt 100 chân ½

Áp kế WIKA 0-4bar
Áp kế WIKA 0-10bar
Áp kế WIKA 0-25bar

WIKA bourdon tube pressure gauges, stainless steel series. Model 233.50; case filling fluid: glycerine 99.7%

WIKA bourdon tube pressure gauges, stainless steel series. Model 233.50; case filling fluid: glycerine/water 86.5% / 13.5%

WIKA Bimental thermometer, process-industry-series; Model: A 5300, scale range: -50oC … +50oC

WIKA Bimental thermometer, process-industry-series, Model: S5300, scale range: 0oC … 250oC

WIKA Pressure transmitter for general applications; Model: S-10

WIKA Pressure gauge; Model: 233.50.100, range 0 to 10MPa

WIKA pressure gauge; Model: 233.30.100, range 0 to 0.6 MPa

WIKA Pressure gauge; Model: 233.50.100, range 0 to 0.6MPa

WIKA pressure gauge; Model: 233.30.100, range 0 to 1 MPa

WIKA pressure gauge; Model: 233.30.100, range 0 to 4MPa

WIKA pressure gauge; Model: 233.30.100, range 0 to 2.5 MPa

WIKA Pressure gauge; Model: 233.50.100, range 0 to 1MPa

WIKA Pressure gauge; Model: 233.50.100, range 0 to 1.6MPa

WIKA pressure gauge; Model: 233.30.100, range -0.1 to 0.1MPa

WIKA Temperature gauge; Model: S5550, range 0 to 160 deg.C

WIKA Temperature gauge; Model: S5550, range 0 to 100 deg.C, stem length: 392mm

WIKA Temperature gauge; Model: S5550, range 0 to 100 deg.C, stem length: 317mm

WIKA Temperature gauge; Model: S5550, range 0 to 100 deg.C, stem length: 402mm

WIKA Temperature gauge; Model: S5550, range 0 to 100 deg.C, stem length: 300mm

WIKA bimetal thermometer A5301

WIKA thermometer S5301

WIKA stainless steel pressure gauge with liquid filled; Model: EN 837-1; range 0 to 10 bar, process connection 1/4” NPT

WIKA stainless steel pressure gauge with liquid filled; Model: EN 837-1; range 0 to 10 bar, process connection 3/8” NPT

WIKA stainless steel pressure gauge with liquid filled; Model: EN 837-1; range 0 to 15 bar, process connection 1/2” NPT

WIKA bourdon tube pressure gauges; Model: 233.50, range 0 to 100 bar, process connection: 1/2” NPT

Pressure Vacuum Meter; range 0 to 30 InHg, process connection: 1/4” NPT

WIKA bourdon tube pressure gauges; Model: 233.50, range 0 to 4 bar, process connection: M12 x 1.5

WIKA bourdon tube pressure gauges; Model: 233.50, range 0 to 10 bar, process connection: M12 x 1.5; nominal size: 063 mm; Material pressure element: measuring system 316 SS

WIKA bourdon tube pressure gauges; Model: 233.50, range 0 to 25 bar, process connection: M10 x 1.0; nominal size: 100 mm; Material pressure element: measuring system 316L

 

Để Down Load Tài liệu Và Bảng giá bạn hãy truy cập Web: http://ufovietnam.vn/ Thuộc Công ty PLC.

 

Để biết thông tin về giá và sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại: Mr.Thạch 0946 753033 / Mr.Phái 0913 578498 

Hoặc liên hệ qua email:

plchanoi@gmail.com

 

 
  

 

Tìm kiếm sản phẩm
Nhà sản xuất
Sản phẩm chính
Biến tần MitsubishiBiến tần DanfossBiến tần SiemensBiến tần ABBBiến tần LenzeBiến tần OmronBiến tần JujiBiến tần HitachiBiến tần ToshibaBiến tần LSBiến tần SchneiderBiến tần PowtranBiến tần SolcomBiến tần CutesBiến tần Allen BradleyVan UniverVan SamsonVan ARCAVan EAVan TomoeVan FLOTECHVan BurkertVan Ako-ArmaturenVan MacVan CimberioVan AFAVan SMCVan ParkerVan DanfossVan Uni-dVAN GSRVan HoneywellVan SauterVan Krom SchroderVan SaginomiyaVan NichidenVan AutosigmaVan AscoVan NorgrenVan BrayVan BelimoVan KonanVan Bronkhorst Hi-TechVan FestoVan YoshitakeVan KoganeiVan Cesare BonettiVan ValtorcVan KZVavalveVan AvconVan BolatekVan WattVan Zwick ArmaturenVan JaudtVan NIBCOVan HaywardVan JordanVan SKPVan AscaVan YoshitakeVan DofluidVan seven ocean hydraulicVan ShakoPLC OmronPLC MitsubishiPLC SiemensPLC LSPLC Allen-Bradley Rockwell AutomationPLC SchneiderPLC LiyanLoad cells HBMLoad cells PTLoad cells MinebeaLoad cells Mettler ToledoLoad cells Bongshin LoadcellLoad cells CelsumLoad cells A&DLoad cells Virtual Measurements & ControlLoad cells HoneywellLoad cells GefranLoad cells Revere TransducerLoad cell UnipulseLoad cell BenuiLoad cell Chi Mei ElectronicsLoad cells LAUMASBơm ly tâmBơm bánh răngBơm màng nhựa +Kim loạiBơm nhúng chìmBơm hoá chấtBơm chân khôngBơm bùnBơm định lượngBơm màngBơm cao ápBơm áp suấtBơm chìm nước thảiBơm dầu cao áp cho đầu đốtBộ nguồn thủy lựcVan thủy lựcMotor thủy lựcBơm thủy lựcXy lanh thủy lựcCảm biến quang điệnCảm biến tiệm cậnCảm biến từCảm biến nhiệt độCảm biến áp suấtCảm biến siêu âmCảm biến điện dungCảm biến sợi quangCảm biến vùngCảm biến thông minhCảm biến vòng quayCảm biến rađaCảm biến chênh ápCảm biến lưu lượngCảm biến dịch chuyểnCảm biến LaserCảm biến vị tríCảm biến mứcCảm biến hồng ngoạiCảm biến mắt thầnĐộng cơ ServoGear MotorAC MotorDC MotorMáy cắt- MitsubishiMáy cắt-AndeliCáp điều khiển chống nhiễuCáp điệnCan nhiệt ABBCan nhiệt ZamasensorSamilCan nhiệt Maltec-TCầu chì BussmanCầu chì SIBACầu chì m.schneiderCầu chì BalsCầu chì SiemensCầu chì Ferraz ShawmutCầu chì LITTELFUSECầu chì Jean MullerCông tắc thườngCông tắc hành trìnhCông tắc chuyển mạchCông tắc áp suấtCông tắc thời gianCông tắc báo mứcCông tắc lân cận(proximity switch)Công tắc dòng chảyCông tắc phaoCông tắc nhiệt độCông tắc an toànCầu chì tự rơiVan chống sétĐầu cáp, Hộp nối cáp co ngót 24kV, 35KVCách điện thanh Silicone 24kV, 35KVDao cách ly ngoài trời, trong nhà 22kV,35KVCầu chì ống 22KV, 35KVTụ bù hạ thếMáy cắt điện tự đóng lạiCầu chì SI 10KVCầu chì IIK 10KVỐng cầu chì IIK10KVỐng cầu chì IIK 35KVCầu daoĐiện trở đun nướcĐiện trở nồi hơiĐiện trở khôĐiện trở SaunaĐiện trở sấyĐiện trở đun chìĐiện trở đúc gangĐiện trở đúc nhômĐiện trở đúc đồngĐiện trở cánh tản nhịêtĐiện trở bếpĐiện trở vòngĐiện trở tấm dẹpRơ le bán dẫnRơ le thời gianRơ le bản mạchRơ le bảo vệRơ le bảo vệ động cơ kỹ thuật sốRơ le công tắcRơ le bảo vệ dòng ròRơ le bảo vệ bơm chìm RhombergRơ le nhiệtRơ le điều khiểnRơ le tự động điều chỉnh bù công suấtBộ nguồn Allen BradleyXi lanh khíXi lanh nén khíXi lanh thuỷ lựcXi lanh điện từAPTOMAT SiemensAPTOMAT MoellerAPTOMAT ABBAPTOMAT MitsubishiAPTOMAT SchneiderAPTOMAT LSBộ khởi động từ SiemensTransmitter SiemensTransmitter RuegerTransmitter Camille BauerTransmitters AplisensTransmitter Dwyer InstrumentsTransmitter IndumartTransmitters KellerTransmitters ADOSTransmitter InorTransmitter ValcomTransmitter SitronTransmitter PoraTransmitter AplisenTransmitter DanfossLogo SiemensLogo OmronModule Allen BradleyModule Pepperl FuchsBộ giải mã vòng quayBộ mã hoá vòng quay loại tương đốiBộ giải mã vòng quay loại tuyệt đốiBộ mã hoá vòng quay loại có bánh xeContactor ABBContactor FujiContactor MoellerContactor SiemensContactor MitsubishiContactor SchneiderContactor LSContactor Igel ElektronikĐồng hồ áp suấtĐồng hồ vạn năngĐồng hồ hiển thị kỹ thuật sốĐồng hồ đo lưu lượngĐồng hồ báo mứcĐồng hồ đa chức năngĐèn thoát hiểm, đèn sự cố, đèn exitĐèn chiếu sáng cảm biếnĐèn chiếu sáng công nghiệpĐèn pha cao ápKhớp nối cao suKhớp nối inoxKhớp nối phủ teflonSửa chữa biến tầnSửa chữa bơmSửa chữa máy phát điệnSửa chữa PLCBộ điều khiển đo chênh ápBộ điều khiển chương trìnhBộ điều khiển đầu đốtBộ điều khiển máy phátBộ điều khiển ServoBộ điều khiển nhiệt độ phòngBộ điều khiển lập trình đơn giảnBộ điều khiển cảm biếnBộ điều khiển vị trí có thể lập trìnhBộ điều khiển đo đa chức năngBộ điều khiển động cơ ServoBộ điều khiển động cơ một chiềuBộ điều khiển nhiệt độBộ điều khiển động cơPanelview-Allen BradleyCoil Danfoss
Đăng nhập hệ thống

Đăng ký

Quên mật khẩu

Giỏ hàng của bạn
Có 0 Sản phẩm
Thành tiền: 0 VND
Nghe nhạc
Giới thiệu website

Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
AAM22.12350.9
ABT40.900
ACC30.700
ACL11.211.24270
AGD56.500
AGF27.900
AGM18.31810-0.3
AGR4.954140.1
ALP3.63.41,100-0.2
ANV6.76.810.1
APC10.210.31510.1
ASM6.76.91,5000.2
ASP4.54.31-0.2
ATA4.74.6130-0.1
AVF7.47.440
BBC22.622.545-0.1
BCE7.87.910.1
BCI16161500
BGM4.24.420.2
BHS16.816.810
BIC99.1100.1
BMC5453.5100-0.5
BMI13.913.697-0.3
BMP6564.520-0.5
BRC11.311.3100
BSI3.33.250-0.1
BT65.75.8500.1
BTP13.714.11000.4
BTT2500
BVH51.5511-0.5
C2115.414.54-0.9
C3214.113.884-0.3
C4716.900
CCI9.29.1180-0.1
CCL3.73.720
CDC4.34.3340
CIG2.52.610.1
CII2120.86-0.2
CLC18.518.410-0.1
CLG8.18.3250.2
CLP5.100
CLW11.700
CMG4.84.810
CMT5.200
CMV17.400
CMX5.95.550-0.4
CNG3029.850-0.2
CNT4.14300-0.1
COM3400
CSM33.633.61,8000
CTD36.636.1100-0.5
CTG18.718.81,0000.1
CTI6.56.950.4
CYC2.72.7100
D2D17.117.31000.2
DAG14.514.5450
DCL1413.920-0.1
DCT2.32.3100
DHA8.18.110
DHC7.2770-0.2
DHG8081301
DHM10.911.61000.7
DIC6.46.4500
DIG12.712.4200-0.3
DLG44.110.1
DMC28.728.417-0.3
DPM44.944.850-0.1
DPR52.500
DQC23.724.921.2
DRC34.735500.3
DRH1.600
DRL2525500
DSN5656.5800.5
DTA4.100
DTL1312.7167-0.3
DTT5.400
DVP7070250
DXG8.58.3400-0.2
DXV2.72.73350
EIB14.814.81500
ELC21.221159-0.2
EMC7.400
EVE202010
FBT3.900
FCM17.916.71-1.2
FCN17171,0000
FDC22.700
FDG10.700
FMC109.71-0.3
FPT38.838.620-0.2
GAS5554.530-0.5
GDT18.300
GIL3028.5100-1.5
GMC19.419.3209-0.1
GMD32.432.31-0.1
GSP76.950-0.1
GTA8.200
GTT10.610.510-0.1
HAG21.921.713-0.2
HAI21.900
HAP5.75.6124-0.1
HAR28.626.62-2
HAS54.720-0.3
HAX3.600
HBC16.416.510.1
HCM20.32011-0.3
HDC14.614.6100
HDG11.611.4100-0.2
HHS1900
HLA6.36.34050
HLG8.68.22-0.4
HMC7.27.2850
HOT2900
HPG30.530.2100-0.3
HQC6.16249-0.1
HRC494620-3
HSG44.344.920.6
HSI500
HT155600
HTI7.57.52000
HTL6.200
HTV14.314.4420.1
HU18.89.210.4
HU31010120
HVG31.731.52-0.2
HVX4.500
ICF3.43.410
IDI6.86.820
IJC99.1400.1
IMP31.331.55000.2
ITA6.86.7364-0.1
ITC7.87.910.1
ITD3.93.9900
JVC18.618.3200-0.3
KAC700
KBC8.18500-0.1
KDC49.44991-0.4
KDH9.19.31,5100.2
KHA11.712.11,0000.4
KHP10.410.44500
KMR2.32.310
KSA9.7103000.3
KSB21.821.6230-0.2
KSH6.16.1400
KSS6.26.52500.3
KTB6.16.21760.1
L109.39.320
LAF4.44.6700.2
LBM10.610.8180.2
LCG6.15.91-0.2
LCM11.812.110.3
LGC16.817.210.4
LGL3.33.270-0.1
LHG12.9121-0.9
LIX2930.91001.9
LM812.813.310.5
LSS12.912.9880
MBB1313520
MCG3.73.6130-0.1
MCP14.913.91-1
MDG3.53.41-0.1
MHC2.800
MPC25.125365-0.1
MSN11111110
MTG3.43.5790.1
NAV6.600
NBB24.123.91-0.2
NHS1313.1100.1
NHW900
NKG8890
NLG19.419.236-0.2
NNC47.147.1990
NSC726856-4
NTB2.500
NTL13.813.738-0.1
NVN3.23.2200
NVT4.500
OGC12122000
OPC67.5655-2.5
PAC17.517.510
PAN33.733.4200-0.3
PDN25.400
PDR10.410.710.3
PET18.418.71000.3
PGC8.88.9500.1
PGD31311000
PGI7.5860.5
PHR28.828.7150-0.1
PIT5.75.5400-0.2
PJT8.300
PNC5.55.71400.2
PNJ25.725.434-0.3
POM12.612.6400
PPC24.125.54001.4
PPI5.15800-0.1
PTB29.529.1200-0.4
PTC5.75.73000
PTK11.211540-0.2
PTL2.72.710
PVD41.841.82000
PVF8.58.51,1640
PVT4.34.4500.1
PXI3.33.2200-0.1
PXL33100
PXM1.61.710.1
PXS9.39.2200-0.1
PXT3.23.132-0.1
QCG6.86.88100
RAL36.500
RDP15.500
REE21.622.1200.5
RIC600
SAM7.57.4250-0.1
SAV8.78.56-0.2
SBA76.918-0.1
SBC12.311.7110-0.6
SBT15.514.280-1.3
SC513.813.910.1
SCD17.617.52-0.1
SEC19.400
SFC2000
SFI20.600
SGT2.52.510
SHI5.15.21000.1
SII13.813.730-0.1
SJD16.215.81,023-0.4
SJS1500
SMA3.43.45000
SMC15.415.4240
SPM28.226.419-1.8
SRC19.519.91,0000.4
SRF2800
SSC4000
SSI17.417.3500-0.1
ST81515.210.2
STB21.921.91,0000
STG1700
STT3.600
SVC1211.9200-0.1
SVI37.200
SVT8.9910.1
SZL14.213.9300-0.3
TAC383710-1
TBC1414980
TCL18.618.3800-0.3
TCM8.18.25000.1
TCO11.300
TCR3.800
TDC9.4101000.6
TDH12.512.4100-0.1
TDW13.400
THG8.58.65100.1
TIC10.710200-0.7
TIE1100
TIX17.917.92000
TLG28.728.420-0.3
TLH5.75.7100
TMP13.100
TMS242359-1
TMT5.65.450-0.2
TNA20.420.380-0.1
TNC15.415.211-0.2
TNT1.81.8100
TPC9.99.910
TRA13013515
TRC505080
TS410.310.2250-0.1
TSC5.25.210
TTF5.35.31000
TTP2727940
TV110.500
TYA44.2100.2
UDC3.63.5700-0.1
UIC10.510.3100-0.2
VCB29.428.81-0.6
VCF230230330
VFG5300
VHC282810
VHG3.800
VIC63.56410.5
VID2.900
VIP7.17500-0.1
VIS11.111539-0.1
VLF7.700
VMD12.812.8120
VNA2.72.61-0.1
VNE5.25.28000
VNG5.300
VNH2.82.7150-0.1
VNI4.14.310.2
VNL12.612.61510
VNM125125200
VNS36.536913-0.5
VOS3.43.4150
VPH4.84.7164-0.1
VPK32.532.216-0.3
VRC4.400
VSC41.541.5500
VSH13.513.52500
VSI6.600
VST2.22.21,1260
VTB9.59.425-0.1
VTF22.822.230-0.6
VTO4.14.110
ASIAGF9.400
MAFPF16.56.52000
PRUBF19.69.710.1
VFMVF115.115.13000
VFMVF46.36.21,000-0.1
Thông tin thời tiết

 

 

Đồng hồ
Đăng ký nhận báo giá

Thống kê
Đang trực tuyến:
Lượt truy cập:

Thông tin tư vấn
Tư vấn online
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955
Liên hệ qua điện thoại
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955
Hỗ trợ bảo hành
Điện thoại:
04.35665479
04.36403731
04.35666974
Hotline:
0944 577 466
0944 577 000
0943 244 788
0944 577 088
0913 578 498
0946 753 033
0946 753 233
0944 577 933
0944 577 255
0944 577 955